Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Bild på sjuksköterskor, foto av Torkel Ekqvist, SÖS

Socialdepartementets utredning lyfter en rad utmaningar

Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med sektioner och nätverk kommenterar Socialdepartementets utredning Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer i en debattartikel i Dagens Samhälle.

För att uppnå en hög kvalitet i omvårdnaden, förbättringsarbete, forsknings- och utvecklingsarbete behövs fler sjuksköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning i äldrevården, menar Svensk sjuksköterskeförening, Riksföreningen för sjuksköterskan inom Äldrevård, Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAS-MAR) och Distriktssköterskeföreningen i Sverige

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle (öppnas i nytt fönster)

Senast publicerad: 2017-04-25

Svensk sjuksköterske-förening om äldrevård

Äldre personers rätt till omvårdnad är Svensk sjuksköterskeförenings publikation om äldrevård som lyfter behov, kompetenser, myter och evidens inom äldrevården.

Äldre personers rätt till omvårdnad
Bild från omslaget till publikationen Äldre personers rätt till omvårdnad