Bild på Socialstyrelsens logotyp

Socialstyrelsen lanserar ny e-tjänst

Den första juni lanserar Socialstyrelsen en ny e-tjänst i syfte att underlätta legitimationsansökan. Med den nya e-tjänsten kommer nyutexaminerade sjuksköterskor kunna ansöka om legitimation direkt från Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsens nya e-tjänst innebär att sjuksköterskor som gått en utbildning i Sverige ska få enkel och bra handläggning av sitt ärende. Det blir från och med den första juni 2017 möjligt att ansöka om legitimation via Socialstyrelsens nya webbplats.

Den som ansöker om legitimation i e-tjänsten kan bland annat:

  • ladda upp dokument och skicka in dem elektroniskt, till exempel examensbevis (vissa intyg, till exempel AT-boken, ska även fortsättningsvis dock skickas in med post även om ansökan sker i e-tjänsten)
  • betala via kort, eller genom direktbetalning
  • följa sitt ärende, till exempel när ansökan eller en komplettering myndigheten behöver har kommit in till oss och när det finns ett beslut
  • ladda ner och skriva ut beslut och legitimationsbevis

I samband med att e-tjänsten införs kommer legitimationsbevis och beslut inte längre att undertecknas. Det gäller oavsett om ansökan har gjorts i e-tjänsten eller har skickats via post.