Foto av Rebecca Eriksson Queen Silvia Nursing Award-spipendiat 2017
Rebecca Eriksson är Queen Silvia Nursing Award-stipendiat 2017

Rebecca Eriksson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

Rebecca Eriksson, från Röda Korsets högskola, får årets Queen Silvia Nursing Award. Hon tilldelas stipendiet för sin idé om en eltandborste som är anpassad för demenssjuka genom ergonomisk design och en elektronisk påminnelsefunktion.

Svensk sjuksköterskeförening är partner till stipendiet som delas ut årligen och omfattar 50 000 kronor och ett i ett individanpassat internship inom vård- och omsorgssektorn. I år genererade stipendiet över 250 idéer från sjuksköterskestudenter runt om i Sverige.

Juryn utsåg Rebecca till årets stipendiat med följande motivering:
”Rebeccas idé belyser ett eftersatt omvårdnadsbehov och främjar hälsa och livskvalitet. Hennes idé är välutvecklad och underlättar inte bara det dagliga omvårdnadsarbetet utan även den enskilde individens vardag”.

Rebecca Eriksson går i termin 5 på Sjuksköterskeprogrammet och kommer under våren 2018 att motta en utmärkelse från Hennes Majestät Drottning Silvia tillsammans med stipendiater från Finland, Polen och Tyskland.