Fotografi av Pernilla Rönntoft, Queen Silvia Nursing Award-stipendiat 2015
Pernilla Rönntoft, Queen Silvia Nursing Award-stipendiat 2015

Pernilla Rönntoft får Queen Silvia Nursing Award

Pernilla Rönntoft, specialistsjuksköterska inom äldrevård, har med sin idé om ett kompetensutvecklande "körkort" visat hur vård och omsorg av äldre kan förbättras. Stipendiet om 50 000 kronor delas ut av drottning Silvia den 17 maj i Stockholm.

Pernilla Rönntofts idé visar hur man kan höja kompetensen hos personal som jobbar med vård och omsorg av äldre. Här berättar Pernilla själv om sin idé:
”Genom mitt tidigare arbete inom en kirurgisk avdelning så har jag kommit i kontakt med kompetensutveckling genom så kallade "körkort". Körkorten består av en utbildningsdel där personalen till exempel får kunskap i hur en bladderscan fungerar eller vad som gäller för basala hygienrutiner. Därefter ska personalen svara på några frågor i ett test. När testet är godkänt så får den personen ett körkort som varar i ett år. Om inte testet utförs på nytt innan det förfaller, får verksamhetschefen ett meddelande om vilka personer det gäller och kan då direkt påminna berörd personal. Dessa utbildningar och test är obligatoriska för samtlig personal och hjälper till att höja kompetensen inom avdelningen med små medel. Inom äldrevården är min erfarenhet att flertalet personal inte hanterar blodtrycksmätare, hygien, antidecubitusmadrasser med mera, på rätt sätt. Här hade körkort varit ett bra sätt att uppdatera sina kunskaper. Varför uppfinna hjulet på nytt, när vi kan dra nytta av redan beprövade erfarenheter inom äldrevården”.

Många ansökningar

Närmare 200 idéer från 23 lärosäten i landet har inkommit till stipendiet. Alla ansökande studenter har, förutom att de med bidragit med egna innovativa idéer, via en digital plattform utvärderat och rankat alla inkomna bidrag. Därefter har studenternas röster sammanvägts med en bedömning gjord av en jury.

Om Stipendiet

Queen Silvia Nursing Award-stipendiet omfattar 50 000 kronor samt att stipendiaten ges möjlighet att delta i ett specialutformat internship på sex månader inom vård- och omsorgssektorn, hos stipendiets partners, både i Sverige och utomlands.