Fotografi på Celilia Lundmar och Hampus Dahlquist som samtalar om organdonation.
Cecilia Lundmark samtalar med Hampus Dahlquist.

Ta ställning i frågan om organdonation

Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar dig att ta ställning till organdonation och göra din vilja känd. Det kan göra stor skillnad, rädda liv och eller göra livet bättre för någon. Om du inte redan tagit ställning till donation så gör det nu.

Ta upp frågan om donation med patienter och närstående

Alla verksamheter inom hälso- och sjukvård har en viktig uppgift i att aktivt medverka till att organ och vävnader kan tas till vara. Därför borde det vara en naturlig uppgift för all personal att ta upp frågan om donation med patienter och deras närstående när det är möjligt.

Varför ska jag ta ställning?

Totalt väntade 785 personer på ett eller flera organ den 1 juli 2015. Under 2014 donerade 890 avlidna donatorer vävnader. Den 19 januari 2015 fanns dygt en och en halv miljon personer registrerade  i Donationsregistret.

– Det viktigaste är att man tar ställning till donation och gör sin vilja känd, säger Cecilia Diamant, ledamot av Socialstyrelsens Donationsråd.

Patienter eller personal som har frågor om donation kan vända sig till donationsansvariga vid sjukhusen och webbplatser som livsviktigt.se och 1177.se.

Hur gör man för att ta ställning?

Du kan ta ställning till donation genom att:

 • anmäla dig till donationsregistret via socialstyrelsen.se/donationsregistret
 • fylla i ett donationskort och bära det med dig
 • prata med dina närstående om ditt beslut.

 

Alla tre sätt är lika giltiga. Det är ditt senaste ställningstagandet som gäller.

 

Publicerad: 2013-11-04

 

Relaterad information

Anmäl dig till Donationsregistret på Socialstyrelsens webbplats

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Kommunikationsinsats för god omvårdnad

  18 juni 2019
  Genom att synas mer och i många olika kanaler ville Svensk sjuksköterskeförening bidra till att stärka sjuksköterskans position inom omvårdnad, samt belysa att vi befinner oss på patientens sida. Kampanjen som pågått under två år (sommaren 2017 – sommaren
 • Uttalande från föreningsstämman

  17 juni 2019
  Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv. Avsaknaden av sjuksköterskor och specialists
 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.
 • Sara Nyström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2018

  23 december 2018
  I år tilldelas 23-åriga Sara Nyström från Linköpings universitet Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation.
 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

  31 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska till det förslag som har lämnats till regeringen där man vill dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  26 september 2018
  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.