Foto på de flesta personerna i den svenska delegationen
De flesta personerna i den svenska delegationen.

Magnetkonferens drar niotusen sjuksköterskor

Den 11–13 oktober genomförde den amerikanska sjuksköterskeföreningen ANA sin årliga Magnetkonferens. I år ägde konferensen rum i Houston, Texas, som trots den katastrofala orkanen Harvey som drabbade staden i augusti lyckades genomföra konferensen med niotusen sjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening deltog i USA:s största sjuksköterskekonferens ANCC National Magnet Conference med en grupp om 16 personer där det ingick ledande sjuksköterskor och HR-ansvariga personer från Karolinska universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet. Många av deltagarna firade antingen att de blivit Magnetcertifierade för första gången eller att de lyckats med att recertifiera sitt sjukhus från en andra till en sjätte gång. Varje recertifiering kräver en utveckling från den tidigare kvalitetsnivån.

Sjuksköterskans kompetens och omvårdnadens betydelse och för en god och säker vård stod i centrum för konferensen som ur olika perspektiv lyfte vikten av systematisk professionell utveckling och hög omvårdnadskompetens nära patienten. Det leder till att sjuksköterskor stannar kvar och utvecklas i sitt yrke, vilket ger en omvårdnad av hög kvalitet, en god och säker vård och nöjda patienter.

Förutom intressanta föreläsningar inom omvårdnadsområdet gavs det för den svenska gruppen tillfälle till diskussioner med ledningen för ANCC (American Nurses Credentialing Center), kollegialt utbyte med Aurora Health Care och studiebesök på Magnetcertifierade MD Anderson Cancer Center i Houston.