Foto på Oili Dahl, Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening och Magnetmodellen

Magnetmodellen ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet

Magnetmodell utgår inte från NPM (New Public Management), utan den utgår från en helhetssyn på patienten och syftar till att det ska finnas hög omvårdnadskompetens nära patienten.

Magnetmodellen är framtagen, utvecklad och utvärderad av sjuksköterskor. Den drivs inte av konsulter eller av ekonomiska utfall utan av sjuksköterskor som utvecklar omvårdnad och som syftar till att beslut i vården, på alla ledningsnivåer, utgår från en helhetssyn i patienten.

Mätbara omvårdnadsresultat, till exempel förekomst av trycksår och undernäring, är viktiga för all typ av vård och är en av förutsättningarna för att sjuksköterskor ska kunna utveckla omvårdnaden. Magnetmodellen beskriver ett strukturerat arbetssätt som ger resurser till engagerade sjuksköterskors förbättringsarbete. Något som inte är självklart i svensk sjukvård.

Magnetmodellen behöver utvecklas efter svenska förhållanden, men vi kan inspireras av de goda forskningsbaserade resultat som modellen påvisar, nämligen att: sjuksköterskor ges möjlighet till utveckling, goda arbetsförhållanden och viljan att stanna kvar i vården, samt ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Oili Dahl, vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid19

  20 mars 2020
  WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pandemin Covid19 och den stora betydelse som sjuksköterskor har för hälsa och liv.
 • Svensk sjuksköterskeförening söker ekonomiansvarig, 100 %

  27 februari 2020
  Svensk sjuksköterskeförening söker ekonomiansvarig, 100 %
 • Maria Larsson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2019

  23 december 2019
  I år tilldelas 32-åriga Maria Larsson från Högskolan Kristianstad Queen Silvia Nursing Award för sin idé ”Hjälpmedel för att ta av stödstrumpor”. Idéen underlättar för äldre att själva ta av sig sina stödstrumpor vilket ökar deras autonomi och behöver således inte vara beroende av andra för hjälp med detta.
 • Ta chansen och skicka in din fallstudie till International Council of Nurses

  27 augusti 2019
  I takt med att år 2020 har blivit utnämnd till sjuksköterskans och barnmorskans år av WHO siktar nu International Council of Nurses  2020, sjuksköterskornas och barnmorskornas år är en av de mest spännande tillfällena att främja omvårdnad världen ...
 • Kommunikationsinsats för god omvårdnad

  18 juni 2019
  Genom att synas mer och i många olika kanaler ville Svensk sjuksköterskeförening bidra till att stärka sjuksköterskans position inom omvårdnad, samt belysa att vi befinner oss på patientens sida. Kampanjen som pågått under två år (sommaren 2017 – sommaren
 • Uttalande från föreningsstämman

  17 juni 2019
  Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv. Avsaknaden av sjuksköterskor och specialists
 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.