Kommunikationsinsats för god omvårdnad

Beslut om att starta en kommunikationsinsats för god omvårdnad togs sommaren 2017. Målet att ge ökad kunskap om omvårdnadens betydelse och att vård kan ges och organiseras ur ett patientperspektiv med omvårdnadskompetens inom vårdens alla nivåer.

Genom att synas mer och i många olika kanaler ville Svensk sjuksköterskeförening bidra till att stärka sjuksköterskans position inom omvårdnad, samt belysa att vi befinner oss på patientens sida.

Kampanjen som pågått under två år (sommaren 2017 – sommaren 2019) har riktat sig
mot formella målgrupper (sjuksköterskor, vårdens politiker/ beslutsfattare, journalister/redaktioner som bevakar vårdfrågor samt till dagens och morgondagens vårdtagare. De funktionella/kommunikativa målgrupperna avsåg vilken kunskap och förståelse som finns för vad omvårdnad är och vad sjuksköterskor gör. 

Kampanjens olika beståndsdelar
Ser vi tillbaka på kampanjens olika delar och mål kan vi nu i slutskedet konstatera att
Svensk sjuksköterskeförening har synts mer än förut, debatterat mer och tagit ställning
i en rad artiklar, forum och nätverkat inom olika frågor som rör främst omvårdnad och patientsäkerhet under hela perioden som kampanjen pågått. Från konferenser, husvagnsturné och debattartiklar till filmer, sociala medieinlägg och Omvårdnadspodden.
Vi har även under kampanjen haft en egen hemsida omvårdnad.se vikt för omvårdnad, kampanjmaterial, våra krav samt mål och syfte. De viktigaste delarna av sidan kommer efter kampanjens slut att flyttas över till vår ordinarie hemsida swenurse.se

Samarbeten för god omvårdnad
Många samarbeten har varit närande för framtiden så som exempelvis samarbetet med alla sektioner och nätverk. Allmänheten i stort har i större utsträckning fått upp ögonen för Svensk sjuksköterskeförenings arbete genom publika arrangemang, som exempelvis Almedalen och Järvaveckan, Husvagnsturnén och även genom nyhetsartiklar
och annonsering.
För våra medlemmar har vi varit mer synliga inom omvårdnad genom exempelvis Omvårdnadsmagasinet och genom Omvårdnadspodden.


Tack!

Vi vill från Svensk sjuksköterskeförening tacka alla er som deltagit på olika sätt och
engagerat er för att göra denna insats möjlig. Det har varit mycket lärorikt och nyttigt
att få fördjupa oss i vad god omvårdnad kan leda till och ha för positiva effekter inom vården. Det har också varit roligt att få dela med oss av den kunskap vi inom Svensk sjuksköterskeförening faktiskt besitter och få göra vad vi kan för att sprida vår kunskap
och våra budskap.