Svensk sjuksköterskeförening söker informatör, 100%

Svensk sjuksköterskeförening söker nu en informatör, 100% med uppdrag att driva utvecklingen av våra kommunikations- och informationskanaler utifrån föreningens uppsatta mål och visioner.

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsorganisation med cirka 60 000 medlemmar. Svensk sjuksköterskeförening företräder professionens kunskapsområde omvårdnad med syfte att främja forskning, etik, utbildning och kvalitet inom vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening är ett kansli med 13 anställda. Vi finns i Sjuksköterskornas hus på Baldersgatan 1, Stockholm.

Uppdrag

Du har huvudansvaret för att driva utvecklingen av Svensk sjuksköterskeförenings kommunikations- och informationskanaler utifrån föreningens uppsatta mål och visioner. Det innebär att planera och ansvara för olika projekt, tillhandahålla estimat, hålla budget och att föreningen följer GDPR. Du underhåller kontakter med journalister viktiga för föreningen och ansvarar för föreningens marknadsföring.

Tillsammans med föreningens andre informatör driver du utvecklingen av Svensk sjuksköterskeförenings digitala kanaler (hemsidor, sociala medier, nyhetsbrev) så att föreningens uppsatta mål nås på ett effektivt sätt. I tjänsten ingår att skriva texter samt strukturering och textbearbetning gällande pressmeddelande, debattartiklar, annonstexter, referat från olika konferenser, nyhetsbrev med mera. 

Du har kontakt med layoutare och tryckerier i samarbete med ansvarig handläggare eller konferensansvarig.  Du samverkar med chefredaktör för föreningens tidning Omvårdnadsmagasinet. Du ansvarar för kontakt med alla samarbetspartners kopplade till föreningens kommunikations- och informationsbehov. Du ansvarar för att utveckla föreningens bildbank och grafiska profil.  Du bistår även våra sektioner och nätverk med handledning i Episerver.

Kvalifikationer

Vi vill att du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot informatik/kommunikation till exempel Berghs, IHM eller motsvarande högskolestudier. Du kommunicerar mycket bra både skriftligt och muntligt både på svenska och engelska. Du har goda kunskaper i MS Office, erfarenhet av att arbeta med digitala nyhetsbrev och som administratör och användare i Episerver och Wordpress. Du behöver kunna Adobe Creative Suite samt uppdatera text och bild i sociala media.

Personliga egenskaper
Du har en god allmänbildning och stort intresse för samhällsfrågor som berör föreningens verksamhet. Du är intresserad för nya former och tekniker som rör information och kommunikation. Har en god samarbetsförmåga och social kompetens. Du kan arbeta självständigt, förstå din roll och dess sammanhang. Du är van vid ett högt arbetstempo och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt vid nya omständigheter. Din viktigaste egenskap är din förmåga att ”ligga steget före”. Har du sedan tidigare genomgått en sjuksköterskeutbildning så ses det som en tillgång.

Upplysningar

Tjänsten som informatör är en tillsvidareanställning på heltid, omgående. För ytterligare upplysningar om anställningen kontakta kanslichef Birgitta Wedahl, 08-412 24 22, birgitta.wedahl@swenurse.se. Facklig representant är Torie Palm-Ernsäter (Unionen), 08-412 24 23, torie.ernsater@swenurse.se

Ansökan

Du är välkommen med din ansökan och meritförteckning till e-postadress; birgitta.wedahl@swenurse.se

Märk din ansökan ”informatör”. Handlingar som skickas elektroniskt vill vi gärna ha i word- eller pdf-format. Du kan också skicka din ansökan brevledes till Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm, märk kuvertet ”Ansökan informatör”. Övriga handlingar såsom betyg eller intyg visas upp vid eventuell anställningsintervju.
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Ny rapport om alkoholens effekter på äldre

  21 februari 2019
  En ny rapport från CERA vid Göteborgs universitet, IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet och Svensk Sjuksköterskeförening i samarbete med Stiftelsen Ansvar för Framtiden visar att alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador bland äldre ökar.
 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Svensk sjuksköterskeförening söker kanslichef 100%

  11 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening söker ny kanslichef, 100%. Tjänsten som kanslichef är ett förordnade på två år med en tillsvidare anställning som handläggare.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.
 • Jobba på Svensk sjuksköterskeförening

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening söker nu en informatör, 100%.
 • Sara Nyström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2018

  23 december 2018
  I år tilldelas 23-åriga Sara Nyström från Linköpings universitet Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation.
 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

  31 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska till det förslag som har lämnats till regeringen där man vill dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre.
 • Donationsveckan är nu igång

  10 oktober 2018
  Anna Forsberg berättar om vad du som är sjuksköterska kan bidra med för att lyfta frågan om organdonation. Anna är professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  26 september 2018
  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.
 • Skrivelse till regeringen om ensamkommande

  23 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförening och några andra organisationer uppmanar regeringen att ta sitt humanitära ansvar.
 • Workshop om AssCE-formulär för avancerad nivå

  16 april 2018
  Den 12-13 april 2018 anordnades den 6:e workshopen om AssCE-formulärens användning vid bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning i specialistsjuksköterske-utbildningar och i barnmorskeutbildningen. Lärare från 12 lärosäten deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.
 • Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

  15 februari 2018
  I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas.
 • Rapport från Nikolaprojektet

  2 februari 2018
  Svensk sjuksköterskeförening beviljades förra året 265 000 kronor av Socialstyrelsen för projektet Implementering och spridning av kateterfakta.nu som är ett webbaserat utbildningsmaterial om urinkatetrar.
 • Omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder

  16 januari 2018
  Sjuksköterskornas etiska råd anser att omskärelse av pojkar som inte är medicinskt motiverad är oförenlig med barnets rätt till integritet, självbestämmande och barnets bästa enligt FN:s konvention om barns rättigheter.
 • Magnetmodellen ökar vårdkvalitet och patientsäkerhet

  15 januari 2018
  Magnetmodell utgår inte från NPM (New Public Management), utan den utgår från en helhetssyn på patienten och syftar till att det ska finnas hög omvårdnadskompetens nära patienten.
 • Åldersbestämning av asylsökande – lägg ned och gör om!

  11 januari 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är kritiska till åldersbedömningar av asylsökande då de nuvarande metoderna saknar tillräcklig vetenskaplig evidens för att vara tillförlitliga samt de etiska dilemman som uppstår på grund av denna osäkerhet.
 • Rebecca Eriksson tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2017

  23 december 2017
  Rebecca Eriksson, från Röda Korsets högskola, får årets Queen Silvia Nursing Award. Hon tilldelas stipendiet för sin idé om en eltandborste som är anpassad för demenssjuka genom ergonomisk design och en elektronisk påminnelsefunktion.