Forografi Den svenska delegationen på CNR med Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande (tv) och Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande (mitten).
Den svenska delegationen på CNR med Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande (tv) och Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande (mitten).

ICN:s kongress i Barcelona

Omvårdnadens bidrag till hälso- och sjukvården var högst upp på agendan när International Council of Nurses (ICN) höll sin kongress i Barcelona. Över åtta tusen sjuksköterskor från hela världen deltog på kongressen som hade temat Nurses at the forefront transforming care. Inför kongressen sammanträdde Council of National Nursing Association (CNR) som är det beslutande organet för ICN.

Kongressens huvudmål var att fördjupa omvårdnadens bidrag till en hållbar hälsopolitik och en evidensbaserad hälsovård samt att uppmuntra problemlösande tillvägagångssätt för prioriterade hälsobehov och bidra till internationellt utbyte av erfarenhet och expertis inom omvårdnad.

Svensk sjuksköterskeförening medverkade på konferensen med två presentationer av våra strategier för forskning inom omvårdnad och jämlik vård och hälsa och två postrar om kvalitetsindikatorer för att förbättra omvårdnad och kärnkompetensen säker vård (länkar till postrarna finns längst ner på sidan).

Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, som presenterade vår forskningsstrategi var nöjd med responsen då strategierna vi hade med oss gick åt som smör i solsken. Det gjorde även vår strategi för jämlik vård och hälsa som presenterades av Ania Willman, tidigare ordförande i Svensk sjuksköterskeförening. Även vår poster om hur kvalitetsindikatorer kan förbättra omvårdnad fick ett bra mottagande då många länder inte har kvalitetsregister.

Under konferensen nätverkade vi med internationella organisationer och experter samt med våra nordiska kollegor inom Sjuksköterskors samarbete i Norden (SSN). Dessutom fick vi tillfälle att lyssna till många intressanta föredrag och framtidsspaningar som rör sjuksköterskans profession och hälso- och sjukvård.

May Wakefield, som var Barack Obamas acting secretery of the US Depatment of Health and Human Services, föreläste på konferensens tema: Nurses at the forefront transforming care. Den traditionella Virginia Henderson-föreläsningen tryckte på att sjuksköterskor utför 80 procent av all vård och WHO:s nya generaldirektör bekräftade vid sessionens slut att "Whitout nurses there is no health".

Linda Aiken, fick stående ovationer, när hon presenterade evidens om betydelsen av sjukskötersketäthet. Exempelvis införde Kalifornien 2004 att ingen sjuksköterska skall ha mer än 5 patienter oavsett tid på dygnet. Det har resulterat i lägst mortalitet i USA! Michael Marmot höll en intressant och uppskattad föreläsning om ICN:s hälso- och sjukvårdens framtid.

Beslut på CNR

Två nya medlemmar, Conselho Federal de Enfermagem från Brasilien och Colegio De Enfermeros del Peru, röstades in till ICN. Det innebär att organisationen nu består av 133 medlemmar från 131 länder.

CNR fattade bland annat beslut om organisationsfrågor att minska antalet styrelseledamöter och valkretsar samt stadgeändringar gällande medlemskap.

Framtidsspaningar från CNR

Judith Shamian, den avgående ordföranden för ICN, lyfte tre huvudbudskap från hennes fyraåriga presidentskap: sjuksköterskor måste höras globalt, arbeta för ett strategiskt ledarskap och påverka politiken. År 2030 kommer det att finnas 40 miljoner människor i världen som arbetar inom hälso- och sjukvården. Om sjuksköterskor stannar i sin sjuksköterskebubbla kommer vi att sluta som dinosaurier, varnade Shamian.

Ambassador Willman Swing, Director-General för International Organisation for Migration (IOM) höll ett anförande om hur människor förflyttar sig över landsgränser som berörde alla i auditoriet. Det är i dag 250 miljoner människor i världen som förflyttar sig över olika landsgränser, varav 65 miljoner är människor på flykt.

World Health organisation (WHO) berättade om deras arbete med flyktingkrisen. Sedan följde en diskussion och erfarenhetsutbyte om hur de olika medlemsorganisationerna arbetar med dessa frågor.

Bilder från några av våra aktiviteter under konferensen

Strategin för jämlik vård och hälsa presenterades av Ania Willman, tidigare ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.


Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, presenterade vår forskningsstrategi.


Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor, informerade deltagarna om säker vård en av de sex kärnkompetenserna.


Anette Kennedy utsågs till ICN:s nya ordförande.

Postrar som presenterades på ICN:s kongress

Poster om kvalitetsindikatorer för att förbättra omvårdnaden (öppnas i nytt fönster)

Poster om kärnkompetensen säker vård (öppnas i nytt fönster)