Foto på Anna Götlind som tar emot pris till Gerda Höjers minne

Forskning om sjuksköterskor får pris

Professor Anna Götlind tilldelades Gerda Höjers pris 2017, om 25 000 kronor, för sin skildring av sjuksköterskors kamp för professionalisering och rättvisa arbetsförhållanden i boken "Svensk sjuksköterskeförening 100 år - Bilder av sjuksköterskan". Prisutdelningen ägde rum i Sjuksköterskornas hus och Svensk sjuksköterskeförening stödjer priset med en engångssumma av 10 000 kronor.

Anna Götlind forskade om sjuksköterskornas och föreningens historia inför Svensk sjuksköterskeförenings hundraårsjubileum 2010. Till sin hjälp hade hon en egen referensgrupp med erfarna sjuksköterskor och grupp studenter, samt TAM-Arkiv som hjälpt till med mycket, framförallt med bilder.

Boken "Svensk sjuksköterskeförening 100 år - Bilder av sjuksköterskan” är uppbyggd kring olika teman som Anna Götlind hittade i Svensk sjuksköterskeförenings tidskrifter. I dessa hittade hon mikrohistorier som kunde bli till teman där sjuksköterskorna själva syns, deras berättelser och historia, inte organisationens. Det är exempelvis på insändarsidor och arbetsplatsreportage där man finner historierna inte i styrelseprotokoll.

Svensk sjuksköterskeförening är mycket stolta och glada över att priset delas ut till minnet av Gerda Höjer. Gerda Höjer blev 1933 Svensk sjuksköterskeförenings första ombudsman och kom sedan att väljas till ordförande i föreningen åren 1945-1960. Åren 1947–1953 var hon dessutom president för sjuksköterskornas världsorganisation, International Council of Nurses (ICN). Dessutom var hon även riksdagsledamot för Folkpartiet och styrelseledamot i Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och mycket mera.

Priset till Gerda Höjers minne delas ut av TAM-Arkiv (Tjänstemäns och akademikers arkiv) och belönar framstående forskning om tjänstemän och akademiker.