Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Filmer om ledarskap för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj 2015 genom tre nya filmer med ledande sjuksköterskor som understryker att chefer och ledares omvårdnadskompetens har betydelse för en god och säker vård.

Marianne Inde, verksamhetsutvecklare vid Landstinget i Värmland, talar om behovet av omvårdnadskompetens och vikten av en gemensam värdegrund för omvårdnad som omsätts i goda vårdhandlingar.

 

Lena Sahlqvist, konsult inom verksamhetsutveckling vid DeCigo AB, för fram nödvändigheten av en ledning som förstår att säker vård kräver specialistutbildade sjuksköterskor.

 

Lena Sharp, verksamhetsutvecklare/enhetschef Regionalt cancer centrum (RCC) Stockholm-Gotland, resonerar slutligen om varför det behövs omvårdnadskompetens på alla ledningsnivåer för att möjliggöra en kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

 

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • WHO återinför Chief Nursing Officer

  24 oktober 2017
  Den 12 oktober utsågs Elizabeth Iro till Chief Nursing Officer vid Världshälsoorganisationen (WHO). Något som International Council of Nurses (ICN) har arbetat för länge, då sjuksköterskor inom WHO minskat kraftigt under det senaste decenniet.
 • Magnetkonferens drar niotusen sjuksköterskor

  23 oktober 2017
  Den 11–13 oktober genomförde den amerikanska sjuksköterskeföreningen ANA sin årliga Magnetkonferens.
 • Omvårdnad och kompetens i Almedalen 2017

  25 augusti 2017
  Svensk sjuksköterskeförening var på plats under Almedalsveckan för att sprida information om Magnetmodellen och vår nya strategi för jämlik vård och hälsa. Både Magnetmodellen och vår strategi för jämlik vård och hälsa visar på omvårdnadkompetensens betydelse för en trygg, säker och jämlik vård.
 • Specialistsjuksköterskeutbildningen ses över

  20 juli 2017
  Trots ett ökat behov av specialistsjuksköterskor har andelen specialistsjuksköterskor per 1000 invånare minskat flera år i rad. Regeringen har på grund av detta tillsatt en utredning med uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen.
 • The 2017 European Conference in Nursing and Nursing Research

  12 juli 2017
  Den 4-5 juli hölls 2017 års upplaga av forskarkonferensen European Conference in Nursing and Nursing Research i Malmö. Temat för konferensen var framtidens omvårdnad och omvårdnadsforskning.
 • Rätt till vård på lika villkor

  26 juni 2017
  Dagens vård till papperslösa och EU-migranter präglas av stora skillnader vad gäller kunskap om lagstiftningen och dess tillämpning. Vården varierar därför stort i landet. Därför blir människor med tydliga vårdbehov alltjämt nekade behandling som de har ...
 • ICN:s kongress i Barcelona

  2 juni 2017
  Omvårdnadens bidrag till hälso- och sjukvården var högst upp på agendan när över åtta tusen sjuksköterskor från hela världen samlades på International Council of Nurses kongress i Barcelona den 27 maj–1 juni.
 • Socialstyrelsen lanserar ny e-tjänst

  29 maj 2017
  Den 1 juni lanserar Socialstyrelsen en ny e-tjänst i syfte att underlätta legitimationsansökan. Med den nya e-tjänsten kommer nyutexaminerade sjuksköterskor kunna ansöka om legitimation direkt från Socialstyrelsens hemsida.
 • Internationella sjuksköterskedagen 2017

  9 maj 2017
  Den 12 maj firas den Internationella sjuksköterskedagen runt om i världen. Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammade dagen genom att hålla öppet hus där vi lanserade den nya nationella kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Dagen till ära gratulerade vi även föreningens ordförande Ami Hommel på hennes 60-årsdag.
 • Socialdepartementets utredning lyfter en rad utmaningar

  18 april 2017
  Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med sektioner och nätverk kommenterar Socialdepartementets utredning Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer i en debattartikel i Dagens Samhälle.
 • Workshop om AssCE-formulär

  4 april 2017
  Mellan den 3-4 april anordnades en workshop med fokus på bedömningen av studenter med hjälp av AssCE-formuläret på avancerad nivå. Lärare från specialistsjuksköterske-utbildningar och barnmorskeutbildningen deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.
 • Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

  17 mars 2017
  Många människor har under de senaste åren sökt sig till Sverige för att söka asyl. Många av dem bedöms, efter prövning, inte ha tillräckliga skäl för att få stanna utan hänvisas till att lämna landet. De som inte kan eller vill resa på egen hand eskortera
 • Ingen specialistutbildning i landstingets regi

  18 januari 2017
  Tack till Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd i Stockholms läns landsting, för att du lyssnade till oss och Stockholms lärosäten. Det är glädjande att vi fört en positiv dialog och att förslaget om sjuksköterskors specialistutbildning i landstingets regi nu dras tillbaka.
 • Saga Wahlström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2016

  3 januari 2017
  Saga Wahlström, sjuksköterskestudent vid Mälardalens högskola, tilldelas 2016 års Queen Silvia Nursing Award för sin idé om en mobilapplikation som förenklar kommunikation och överkommer språkhinder inom vården.
 • Svensk sjuksköterskeförening stödjer Juluppropet

  15 december 2016
  Vi uppmanar alla sjuksköterskor att skriva under namninsamlingen "Juluppropet" för en human migrationspolitik. Namninsamlingen sker på initiativ av landets kyrkor genom Sveriges kristna råd.
 • Socialstyrelsen om utlandsutbildade sjuksköterskor

  13 december 2016
  Erik Magnusson, biträdande avdelningschef på Socialstyrelsen föreläser om vägen till svensk legitimation för sjuksköterskor med utbildning utanför Sverige och utanför Europa. Föreläsningen ägde rum i Sjuksköterskornas hus.
 • Föreläsning om Magnetsjukhus

  8 december 2016
  Under Sjuksköterskedagarna föreläste sjuksköterskorna Anita J. Meehan och Nicole Maurer, som båda arbetar vid Cleveland Clinic Akron General, om resan deras sjukhus gjort för att certifieras som Magnetsjukhus. För er som inte var på Sjuksköterskedagarna finns nu föreläsningen att se här.
 • Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

  17 november 2016
  Den 17 november 2016 gick tandläkare, sjuksköterskor, tandhygienister, dietister och biståndsbedömare i ett gemensamt handlingsprogram ut och visar hur man vill och kan jobba för sköra, äldres munhälsa. Svensk sjuksköterskeförening anser att sjuksköterskan har ett ansvar för omvårdnad av munnen då den tillhör kroppen.
 • Sjuksköterskor hjälper drabbade på Haiti

  26 oktober 2016
  Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till Läkare utan gränsers insats i Haiti som drabbats hårt av orkanen Matthew. Föreningen skänker 1 krona per medlem, totalt 65 000 kr för att hjälpa de drabbade.
 • Ordföranderådet 2016

  6 oktober 2016
  Framtidens specialistutbildning för sjuksköterskor, ny kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen diskuterades på Svensk sjuksköterskeförenings ordföranderåd den 5 oktober.

Senast publicerad: 2015-05-07

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Filmer om god och säker vård

Tre filmer som lyfter olika pusselbitar som kan hjälpa till att främja utvecklingen av god och säker omvårdnad.

Se filmerna om god och säker vård
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.