Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Filmer om ledarskap för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj 2015 genom tre nya filmer med ledande sjuksköterskor som understryker att chefer och ledares omvårdnadskompetens har betydelse för en god och säker vård.

Marianne Inde, verksamhetsutvecklare vid Landstinget i Värmland, talar om behovet av omvårdnadskompetens och vikten av en gemensam värdegrund för omvårdnad som omsätts i goda vårdhandlingar.

 

Lena Sahlqvist, konsult inom verksamhetsutveckling vid DeCigo AB, för fram nödvändigheten av en ledning som förstår att säker vård kräver specialistutbildade sjuksköterskor.

 

Lena Sharp, verksamhetsutvecklare/enhetschef Regionalt cancer centrum (RCC) Stockholm-Gotland, resonerar slutligen om varför det behövs omvårdnadskompetens på alla ledningsnivåer för att möjliggöra en kvalitetsutveckling inom omvårdnad.

 

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Internationella sjuksköterskedagen 2017

  9 maj 2017
  Den 12 maj firas den Internationella sjuksköterskedagen runt om i världen. Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammade dagen genom att hålla öppet hus där vi lanserade den nya nationella kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Dagen till ära gratulerade vi även föreningens ordförande Ami Hommel på hennes 60-årsdag.
 • Socialdepartementets utredning lyfter en rad utmaningar

  18 april 2017
  Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med sektioner och nätverk kommenterar Socialdepartementets utredning Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer i en debattartikel i Dagens Samhälle.
 • Workshop om AssCE-formulär

  4 april 2017
  Mellan den 3-4 april anordnades en workshop med fokus på bedömningen av studenter med hjälp av AssCE-formuläret på avancerad nivå. Lärare från specialistsjuksköterske-utbildningar och barnmorskeutbildningen deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.
 • Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

  17 mars 2017
  Många människor har under de senaste åren sökt sig till Sverige för att söka asyl. Många av dem bedöms, efter prövning, inte ha tillräckliga skäl för att få stanna utan hänvisas till att lämna landet. De som inte kan eller vill resa på egen hand eskortera
 • Ingen specialistutbildning i landstingets regi

  18 januari 2017
  Tack till Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd i Stockholms läns landsting, för att du lyssnade till oss och Stockholms lärosäten. Det är glädjande att vi fört en positiv dialog och att förslaget om sjuksköterskors specialistutbildning i landstingets regi nu dras tillbaka.
 • Saga Wahlström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2016

  3 januari 2017
  Saga Wahlström, sjuksköterskestudent vid Mälardalens högskola, tilldelas 2016 års Queen Silvia Nursing Award för sin idé om en mobilapplikation som förenklar kommunikation och överkommer språkhinder inom vården.
 • Svensk sjuksköterskeförening stödjer Juluppropet

  15 december 2016
  Vi uppmanar alla sjuksköterskor att skriva under namninsamlingen "Juluppropet" för en human migrationspolitik. Namninsamlingen sker på initiativ av landets kyrkor genom Sveriges kristna råd.
 • Socialstyrelsen om utlandsutbildade sjuksköterskor

  13 december 2016
  Erik Magnusson, biträdande avdelningschef på Socialstyrelsen föreläser om vägen till svensk legitimation för sjuksköterskor med utbildning utanför Sverige och utanför Europa. Föreläsningen ägde rum i Sjuksköterskornas hus.
 • Föreläsning om Magnetsjukhus

  8 december 2016
  Under Sjuksköterskedagarna föreläste sjuksköterskorna Anita J. Meehan och Nicole Maurer, som båda arbetar vid Cleveland Clinic Akron General, om resan deras sjukhus gjort för att certifieras som Magnetsjukhus. För er som inte var på Sjuksköterskedagarna finns nu föreläsningen att se här.
 • Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

  17 november 2016
  Den 17 november 2016 gick tandläkare, sjuksköterskor, tandhygienister, dietister och biståndsbedömare i ett gemensamt handlingsprogram ut och visar hur man vill och kan jobba för sköra, äldres munhälsa. Svensk sjuksköterskeförening anser att sjuksköterskan har ett ansvar för omvårdnad av munnen då den tillhör kroppen.
 • Sjuksköterskor hjälper drabbade på Haiti

  26 oktober 2016
  Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till Läkare utan gränsers insats i Haiti som drabbats hårt av orkanen Matthew. Föreningen skänker 1 krona per medlem, totalt 65 000 kr för att hjälpa de drabbade.
 • Ordföranderådet 2016

  6 oktober 2016
  Framtidens specialistutbildning för sjuksköterskor, ny kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen diskuterades på Svensk sjuksköterskeförenings ordföranderåd den 5 oktober.
 • Nationella patientsäkerhetskonferensen 2016

  28 september 2016
  Ami Hommel, sjuksköterskeförenings ordförande, lyfte Magnetmodellen och vikten av ledarskap inom omvårdnad på den Nationella patientsäkerhetskonferensen den 21-22 september.
 • Föreningsstämma 2015

  23 juni 2016
  Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma valde Ami Hommel till ny ordförande efter Ania Willman, som avgick efter nio år som ordförande. Föreningsstämman antog valberedningens förslag till styrelseledamöter och verksamhetsplanen för de kommande två åren.
 • Aktiviteter under Almedalsveckan

  17 maj 2016
  Svensk sjuksköterskeförening finns på plats under Almedalsveckan den 3–6 juli. Besök några av de seminarier som föreningen medverkar i och ta chansen att träffa vår ordförande Ami Hommel för att samtala om Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen.
 • Workshop om bedömning med AssCE-formuläret

  5 april 2016
  I Sjuksköterskornas hus anordnades den 4-5 april en workshop med fokus på bedömningen av studenter med hjälp av AssCE-formuläret på avancerad nivå.
 • Pernilla Rönntoft får Queen Silvia Nursing Award

  30 mars 2016
  Pernilla Rönntoft, specialistsjuksköterska inom äldrevård, har med sin idé om ett kompetensutvecklande "körkort" visat hur vård och omsorg av äldre kan förbättras. Stipendiet om 50 000 kronor delas ut av drottning Silvia den 17 maj i Stockholm.
 • Sjuksköterskor samlades runt flyktingsituationen

  28 januari 2016
  I Sjuksköterskornas hus anordnade Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Vårdförbundet en lyckad kväll om vad sjuksköterskor kan göra för flyktingsituationen. Kunskap delades och första steget mot ett faddernätverk till nyanlända togs.
 • Seger för Svensk sjuksköterskeförening

  3 november 2015
  För fem år sen krävde Svensk sjuksköterskeförening att föreskriften (SOSFS 2000:9) som tillät dispens för sjuksköterskestudenter att få vikariera som sjuksköterska skulle upphävas. Den andra november fattade Socialstyrelsen beslut om att upphäva föreskrifterna om undantag från kravet på legitimation för vikarier.
 • Workshop om Magnetmodellen och ledarskap för omvårdnad

  19 oktober 2015
  Svensk sjuksköterskeförening genomförde den 7 oktober en workshop i Sjuksköterskornas hus om ledarskap för omvårdnadsutveckling och Magnetmodellen.

Senast publicerad: 2015-05-07

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Kvalitetsutveckling inom omvårdnad kan bara bli av om sjuksköterskor tillsammans med övriga medarbetare i vården har vilja och beredskap att arbeta för detta och om ledningen ger de förutsättningar som krävs.

Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Bild på omslag Strategi för kvalitetsutveckling inom omvårdnad

Filmer om god och säker vård

Tre filmer som lyfter olika pusselbitar som kan hjälpa till att främja utvecklingen av god och säker omvårdnad.

Se filmerna om god och säker vård
Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.