Fotografi på Emilia Engman, Queen Silvia Nursing Award-stipendiat 2014.
Emilia Engman, Queen Silvia Nursing Award-stipendiat 2014.

Emilia Engman får Queen Silvia Nursing Award 2014

Nu har Queen Silvia Nursing Award-stipendiaterna Emilia Engman och Laura Virtanen mottagit utmärkelsen av Hennes Majestät Drottningen.

Emilia Engman, Röda Korsets Högskola, tilldelades stipendiet för sin idé om en förbättrad livskvalitet för patienter med sondmatning. 

Juryns motivering

”Emilia har med sin idé baserad på ett problem som tydligt adresserar ett behov hos en mycket utsatt patientgrupp visat att hon besitter kreativitet och förmåga att analysera och föreslå adekvata förändringar i vården och omsorgen. Som 2014 års stipendiat i QSNA är Emilia en mycket god representant för stipendiet och en förebild för framtidens sjuksköterskestudenter.”

Laura Virtanen, Metropolia University of Applied Sciences, utsågs till den första finländska stipendiaten för sin idé om ”The Nurses Helpdesk”, ett verktyg som kan bidra till att vårdgivare kan ge en mer individualiserad vård samt öka kollegialiteten mellan vårdgivare.

Om stipendiet

Svensk sjuksköterskeförening är partner till Queen Silvia Nursing Award-stipendiet som omfattar 50 000 kronor (6 000 EUR i Finland) samt ett för stipendiaten utvecklat program på sex månader inom vård och omsorgssektorn både nationellt och internationellt.

Stipendiets syfte är att bidra till att möta en av framtidens största utmaningar genom att tillhandahålla idéer och kompetens för god och uthållig global vård med fokus på äldre. Målet är att öka statusen för både utbildningen till sjuksköterska liksom yrket i sig.

Detta år mottogs 505 ansökningar till stipendiet, studenter från samtliga lärosäten med sjuksköterskeutbildningar i Finland och Sverige sökte.

 

Relaterad information

Queen Silvia Nursing Awards hemsida (öppnas in nytt fönster)

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Kommunikationsinsats för god omvårdnad

  18 juni 2019
  Genom att synas mer och i många olika kanaler ville Svensk sjuksköterskeförening bidra till att stärka sjuksköterskans position inom omvårdnad, samt belysa att vi befinner oss på patientens sida. Kampanjen som pågått under två år (sommaren 2017 – sommaren
 • Uttalande från föreningsstämman

  17 juni 2019
  Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv. Avsaknaden av sjuksköterskor och specialists
 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.
 • Sara Nyström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2018

  23 december 2018
  I år tilldelas 23-åriga Sara Nyström från Linköpings universitet Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation.
 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

  31 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska till det förslag som har lämnats till regeringen där man vill dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  26 september 2018
  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.