Charlotta George, Chief Nurse Officer CNO

Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

Jag har varit sjuksköterska i 30 år, specialiserad inom intensivvård, arbetat med patientsäkerhetsfrågor som chef i vården och nu som sakkunnig och chief nurse officer på Socialstyrelsen. Aldrig någonsin har det varit så självklart och uppenbart att patientsäkerhet och arbetsmiljö går hand i hand. Vi ser att säkerheten både för patienter och för medarbetare i hälso- och sjukvården ställs på sin spets när diskussioner kring basal hygien och smittspridning, fördelning av skyddsutrustning och prioriteringar av insatser dagligen förs.

Jag är otroligt imponerad och stolt över hur vården och alla dess medarbetare ställt om och gjort sitt yttersta under denna pandemi! Det är insatser som varit omöjliga om vi inte tillsammans hade löst alla de utmaningar vi ställts inför men också för att varje enskild medarbetare tagit ett otroligt stort ansvar och bidragit med sin kunskap, sitt mod och sitt stora engagemang för att skapa en så säker och god vård som möjligt för patienten. Här finns sjuksköterskorna i absoluta fronten och betydelsen av deras kunskap blir så otroligt tydlig. Vi ser nu att sjuksköterskornas betydelse lyfts fram både här i Sverige men också runt om i världen. WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år och publicerat den viktiga rapporten ”State of the Worlds Nursing 2020”
https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/aktorer-i-omvarlden/internationella-dagar/

I januari i år lanserade Socialstyrelsen landets första nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet. I den lyfter vi fram ett antal grundläggande förutsättningar och prioriterade fokusområden. Vi betonar särskilt behovet av ledarskap, kunskap och kompetens och säkerhetskulturens betydelse. Säkra och tillförlitliga processer, att ha en riskmedvetenhet och beredskap inför det oväntade och att snabbt kunna ställa om sin verksamhet är centrala områden. Aldrig hade vi kunnat ana hur snabbt situationen i världen skulle ändras och innehållet i handlingsplanen komma i skarpt läge. Jag läser den med nya ögon och reflekterar över att vi både har kommit långt men också att vi har väldigt mycket kvar att göra! https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-1-6564.pdf

Men för att vården ska vara uthållig och vi ska mäkta med vårt stora långsiktiga uppdrag krävs det också att vårdens medarbetare ges möjlighet till vila och återhämtning, att det finns möjlighet till samtal och psykosocialt stöd och när det lugnat sig lite – att vi inte glömmer utan att vi ger oss tid och utrymme att analysera och ta med oss alla lärdomar in i framtiden.

Bästa hälsningar 

Charlotta George, Chief Nurse Officer CNO

Leg. sjuksköterskan och Covid19

 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  10 juni 2020
  ”Han vill ha filmjölk!” Min kollega berättar i pausrummet om sin patient som efter många långa dygn på IVA börjat kunna kommunicera och något av det första han ber om är just filmjölk. Det inger hopp och ger kraft att fortsätta; vårt hårda arbete leder till att flera av patienterna faktiskt tillfrisknar trots att det ibland kan verka hopplöst. Detta är mitt sista arbetspass på IVA, vilken märklig känsla: jag lämnar det bakom mig nu.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  1 juni 2020
  Utbildningen inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen består ju inte bara av undervisning som bedrivs på lärosätet utan också av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kommuner och regioner. Hur skulle det gå med denna i en tid när vård- och omsorgsverksamheter ställdes inför en helt ny sjukdom och trycket på dem ökade markant?
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  25 maj 2020
  Att känna panik är ett ganska lätt status att hamna i dagens läge med den rådande pandemin. Därför är det särskilt viktigt inför aktuella beslut att ta ett djupt andetag och agera utifrån etiskt försvarsbara grunder. Kanske kommer vi inom snar framtid att ångra vissa beslut som förhastades fram i ett panik-läge eller så tvärtom?
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  18 maj 2020
  Aldrig någonsin har det varit så självklart och uppenbart att patientsäkerhet och arbetsmiljö går hand i hand.
 • Blogg: Leg. sjuksköterskan och covid-19

  12 maj 2020
  Det är vi som vårdar och vakar över patienten - dygnets alla timmar, veckans alla dagar, året runt. Jul som påsk, nyår och midsommar. Det är vi som märker om patienten blir försämrad och behöver tillkalla en läkare för ny behandlingsplan.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  8 maj 2020
  Det är många tankar som snurrar dessa dagar. Oron för nära och kära, för vänner som jobbar i vården, pandemin väcker funderingar. Livet i hälso- och sjukvården blir aldrig mer detsamma. Det finns ett före och efter.
 • Blogg: Leg. sjuksköterskan och covid-19

  30 april 2020
  Den första informationen om Coronaviruset väckte inte några dramatiska känslor, det lät så avlägset. Det ändrades raskt när informationen kom om att alla 70+ skulle avstå från nära kontakter med andra, barnbarn, barn, affärer. Då slog det mig med all kraft att jag var inte bara 70, jag var också 75+, riskgrupp! För en kort stund slog dödsångest till, jag är inte beredd nu!
 • Blogg: Leg. sjuksköterskan och covid-19

  27 april 2020
  Alla i samhället påverkas av den nu pågående Covid-19 pandemin. Personligen blir jag blir påverkad såväl i min vardag som specialistsjuksköterskestudent men också som handledare på Klinisk utbildnings avdelning (KUA) på Skånes universitetssjukhus.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  24 april 2020
  När vårt samhälle uppmanar alla med vårdutbildning att stå till förfogande känns det i ett blåljushjärta. Hela min kropp skriker anmäl dig. Medan mitt förnuft säger att det bästa jag kan göra för samhället idag är att inte utsätta mig och bli sjuk.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  20 april 2020
  Som medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar jag med att tolka myndigheternas regler och rekommendationer och informera verksamheter om dem. Jag gör även lokala riskbedömningar utifrån de lokala förutsättningarna.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  17 april 2020
  Det är verkligen en speciell tid just nu. Som professor ser jag hur klinisk forskning stannar av vilket får konsekvenser på många sätt och mycket skjuts på framtiden. Jag sitter i en ändlös rad av Zoom möten och undervisar på distans.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  14 april 2020
  Efter två långa dagar på sjukhuset sitter jag och reflekterar över de situationer jag har varit i och de patienter jag har mött. Hela världen är upp och ner. Rädslan för COVID-19 präglar allt vi gör så väl vardag som helg, såväl arbetstid som fritid.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  8 april 2020
  Sitter i bilen på väg till brandstationen, lyssnar på nyheterna, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen informerar om Covid-19, många frågor väcks. Hur ska natten i ambulansen bli? Kommer jag att ha tillräckligt med skyddsutrustning? Hur kan jag förbereda mig när jag inte vet vad jag ska förbereda mig för? Om jag känner oro, hur ska de som inte har professionens kunskap känna?
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  6 april 2020
  Massiv aktivitet pågår dygnet runt på sjukhuset för att skapa vårdplatser för svårt sjuka människor som drabbats av Covid-19. Vi är mitt i en oerhört krävande påfrestning för vården, ett behov som ökar varje dygn. Vi befinner oss i en situation som flera av oss inte upplevt i sin yrkesverksamma tid och förmodligen aldrig mera kommer att göra.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  3 april 2020
  Att jämföra ambulanssjuksköterskan med MacGyver har aldrig varit så rätt som just nu. Ambulanssjuksköterskan är expert på att anpassa sig och arbeta lösningsfokuserat för att hjälpa de individer som är i behov av vår hjälp.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och covid-19

  30 mars 2020
  Syftet är att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om prioriteringar enligt den etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterskornas etiska råd anser att det är bra att prioriteringarna vid dessa extraordinära förhållanden utgår ifrån dessa principer.