Ulrica Nilsson, leg. Sjuksköterska, specialistsjuksköterska inom anestesi, professor vid Karolinska Institutet

Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

Jag har en förenad anställning som professor vid Karolinska institutet och som specialistsjuksköterska vid Karolinska sjukhuset. När Covid 19 pandemin var ett faktum var det självklart för mig att ikläda mig sjukhuskläderna och arbeta extra vid den postoperativa avdelning där jag har min kliniska tjänstgöring. Att vara där jag behövs som mest. Mitt arbete som professor och lärare har på intet sätt avstannat men vissa av mina arbetsuppgifter kan skjutas upp och vissa kan göras efter kontorstid. Vid Sveriges lärosäten arbetar vi intensivt med att utbildningen ska fortgå. Vi lägger om till distansutbildning, med allt vad det innebär och har kontinuerlig kontakt med den kliniska verksamheten vad gäller våra studenter som gör sin VFU. Vi är en viktig kugge i maskineriet i att utbilda nya kollegor som ska fylla på i leden.

Jag är och förblir en stolt sjuksköterska och att få bidra med min kliniska kompetens under den extrema situation vi befinner oss i, är ett kall.

Leg. sjuksköterskan och Covid19

 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  6 april 2020
  Massiv aktivitet pågår dygnet runt på sjukhuset för att skapa vårdplatser för svårt sjuka människor som drabbats av Covid-19. Vi är mitt i en oerhört krävande påfrestning för vården, ett behov som ökar varje dygn. Vi befinner oss i en situation som flera av oss inte upplevt i sin yrkesverksamma tid och förmodligen aldrig mera kommer att göra.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  3 april 2020
  Att jämföra ambulanssjuksköterskan med MacGyver har aldrig varit så rätt som just nu. Ambulanssjuksköterskan är expert på att anpassa sig och arbeta lösningsfokuserat för att hjälpa de individer som är i behov av vår hjälp.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  30 mars 2020
  Syftet är att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om prioriteringar enligt den etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterskornas etiska råd anser att det är bra att prioriteringarna vid dessa extraordinära förhållanden utgår ifrån dessa principer.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  27 mars 2020
  I min vardag finns jag på 1177 Vårdguiden på telefon. Överbelastningen är enorm! Undanträngningseffekten för den som behöver oss är mycket stor. I en kö på timmar finns de med andra akuta besvär. Vad är viktigt här och nu i den situationen?
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  25 mars 2020
  Vid Sveriges lärosäten arbetar vi intensivt med att utbildningen ska fortgå. Vi lägger om till distansutbildning, med allt vad det innebär och har kontinuerlig kontakt med den kliniska verksamheten vad gäller våra studenter som gör sin VFU. Vi är en viktig kugge i maskineriet i att utbilda nya kollegor som ska fylla på i leden.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  22 mars 2020
  WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pand