Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid19

WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pandemin Covid19 och den stora betydelse som sjuksköterskor har för hälsa och liv. Sjuksköterskor gör idag stora avgörande professionella insatser och alla sjuksköterskor bidrar på olika sätt.

Vi sjuksköterskor har ett stort förtroende och ett ansvar för att förmedla korrekt information och att bistå med råd till alla personer som utför egenvård.

Ett stort problem är alla rykten som cirkulerar i framförallt sociala medier. Vi sjuksköterskor behöver vara källkritiska och inte förmedla uppgifter som inte går att kontrollera.

Vi behöver också både följa och förmedla de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sex tips på vad vi behöver tänka på när vi bedömer information.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/psykologiskt-forsvar/kallkritik-och-psykologiskt-forsvar/6-tips---tank-pa-det-har-nar-du-bedomer-information/

 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  6 april 2020
  Massiv aktivitet pågår dygnet runt på sjukhuset för att skapa vårdplatser för svårt sjuka människor som drabbats av Covid-19. Vi är mitt i en oerhört krävande påfrestning för vården, ett behov som ökar varje dygn. Vi befinner oss i en situation som flera av oss inte upplevt i sin yrkesverksamma tid och förmodligen aldrig mera kommer att göra.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  3 april 2020
  Att jämföra ambulanssjuksköterskan med MacGyver har aldrig varit så rätt som just nu. Ambulanssjuksköterskan är expert på att anpassa sig och arbeta lösningsfokuserat för att hjälpa de individer som är i behov av vår hjälp.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  30 mars 2020
  Syftet är att stödja hälso- och sjukvården att fatta beslut om prioriteringar enligt den etiska plattformen för öppna prioriteringar i hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdslagen. Sjuksköterskornas etiska råd anser att det är bra att prioriteringarna vid dessa extraordinära förhållanden utgår ifrån dessa principer.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  27 mars 2020
  I min vardag finns jag på 1177 Vårdguiden på telefon. Överbelastningen är enorm! Undanträngningseffekten för den som behöver oss är mycket stor. I en kö på timmar finns de med andra akuta besvär. Vad är viktigt här och nu i den situationen?
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  25 mars 2020
  Vid Sveriges lärosäten arbetar vi intensivt med att utbildningen ska fortgå. Vi lägger om till distansutbildning, med allt vad det innebär och har kontinuerlig kontakt med den kliniska verksamheten vad gäller våra studenter som gör sin VFU. Vi är en viktig kugge i maskineriet i att utbilda nya kollegor som ska fylla på i leden.
 • Blogg: Leg.sjuksköterskan och Covid-19

  22 mars 2020
  WHO har utnämnt år 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Ett år då världen skulle påminnas om den stora betydelsen sjuksköterskor och barnmorskor har för att i arbetet med att förbättra den globala hälsan. Ingen kunde vid utlysningen förutse pand