Foto på Ami Hommel

Åldersbestämning av asylsökande – lägg ned och gör om!

Svensk sjuksköterskeförening kräver att regeringen skyndsamt pausar åldersbestämningar av asylsökande tills det är säkerställt att metoderna överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, så att Sverige inte bryter mot nationella lagar till skydd för barn, liksom mot internationella konventioner som syftar till att stärka barns rättigheter. Rättsläkare, barnläkare, jurister, osteologer – allt fler har slagit larm om metoderna för de medicinska åldersbedömningarna, eftersom osäkerhetsfaktorn är för stor. Flera rättsläkare har valt att säga upp sig de av etiska skäl inte kan medverka i dessa bedömningar.

Medicinsk åldersbedömning kan ha en livsavgörande betydelse. Åldersbedömningen syftar till att avgöra om den asylsökande är barn, dvs under 18 år, eller vuxen. Som barn får man ett mottagande som inkluderar skolgång och tillgång till stöd av vuxna, medan den som blir bedömd som vuxen placeras på en av Migrationsverkets förläggningar.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Fler nyheter från Svensk sjuksköterskeförening

 • Kommunikationsinsats för god omvårdnad

  Genom att synas mer och i många olika kanaler ville Svensk sjuksköterskeförening bidra till att stärka sjuksköterskans position inom omvårdnad, samt belysa att vi befinner oss på patientens sida. Kampanjen som pågått under två år (sommaren 2017 – sommaren
 • Uttalande från föreningsstämman

  Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv. Avsaknaden av sjuksköterskor och specialists
 • Årets brobyggare 2019

  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  Läs hela artikeln här