Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Foto på Ami Hommel

Åldersbestämning av asylsökande – lägg ned och gör om!

Svensk sjuksköterskeförening kräver att regeringen skyndsamt pausar åldersbestämningar av asylsökande tills det är säkerställt att metoderna överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, så att Sverige inte bryter mot nationella lagar till skydd för barn, liksom mot internationella konventioner som syftar till att stärka barns rättigheter. Rättsläkare, barnläkare, jurister, osteologer – allt fler har slagit larm om metoderna för de medicinska åldersbedömningarna, eftersom osäkerhetsfaktorn är för stor. Flera rättsläkare har valt att säga upp sig de av etiska skäl inte kan medverka i dessa bedömningar.

Medicinsk åldersbedömning kan ha en livsavgörande betydelse. Åldersbedömningen syftar till att avgöra om den asylsökande är barn, dvs under 18 år, eller vuxen. Som barn får man ett mottagande som inkluderar skolgång och tillgång till stöd av vuxna, medan den som blir bedömd som vuxen placeras på en av Migrationsverkets förläggningar.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Fler nyheter från Svensk sjuksköterskeförening

 • Donationsveckan är nu igång

  Anna Forsberg berättar om vad du som är sjuksköterska kan bidra med för att lyfta frågan om organdonation. Anna är professor i vårdvetenskap vid Lunds universitet och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.
 • Skrivelse till regeringen om ensamkommande

  Svensk sjuksköterskeförening och några andra organisationer uppmanar regeringen att ta sitt humanitära ansvar.
 • Workshop om AssCE-formulär för avancerad nivå

  Den 12-13 april 2018 anordnades den 6:e workshopen om AssCE-formulärens användning vid bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning i specialistsjuksköterske-utbildningar och i barnmorskeutbildningen. Lärare från 12 lärosäten deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.
 • Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

  I ETC den 15 februari påstår åter debattörerna Eldh och Ryd att Magnetmodellen är en form av New Public Management (NPM). Beviset för påståendet är framförallt att Magnetmodellen förespråkar att omvårdnadens resultat ska mätas.

Senast publicerad: 2018-01-11

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening håller du dig uppdaterad inom omvårdnad och bidrar till professionens utveckling.

Bli medlem
Bli medlem