Foto på Ami Hommel

Åldersbestämning av asylsökande – lägg ned och gör om!

Svensk sjuksköterskeförening kräver att regeringen skyndsamt pausar åldersbestämningar av asylsökande tills det är säkerställt att metoderna överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, så att Sverige inte bryter mot nationella lagar till skydd för barn, liksom mot internationella konventioner som syftar till att stärka barns rättigheter. Rättsläkare, barnläkare, jurister, osteologer – allt fler har slagit larm om metoderna för de medicinska åldersbedömningarna, eftersom osäkerhetsfaktorn är för stor. Flera rättsläkare har valt att säga upp sig de av etiska skäl inte kan medverka i dessa bedömningar.

Medicinsk åldersbedömning kan ha en livsavgörande betydelse. Åldersbedömningen syftar till att avgöra om den asylsökande är barn, dvs under 18 år, eller vuxen. Som barn får man ett mottagande som inkluderar skolgång och tillgång till stöd av vuxna, medan den som blir bedömd som vuxen placeras på en av Migrationsverkets förläggningar.

Ami Hommel
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Fler nyheter från Svensk sjuksköterskeförening