Fotografi av HC Andersen-paraden vid rådhuset

Nordic Conference in Nursing Research

Svensk sjuksköterskeförening anordnade i samarbete med Dansk Selskab for Sygeplejeforskning och Norsk Selskap for Sykepleieforskning en uppskattad nordisk konferens för omvårdnadsforskning i Odense den 10-12 juni, 2014.

Konferensens tema var “Methods and networks for the future”. Konferensen började med fyra välbesökta förseminarier och öppnades sedan med den festliga HC Andersen-paraden vid rådhuset.

Bland föreläsarna i plenum märktes internationellt ledande forskare med inriktning på implementering och metodfrågor. Det vetenskapliga programmet inleddes av Dr Denise Polit USA, som höll ett väl mottaget anförande om de utmaningar som omvårdnadsforskningen står inför.

Förutom plenumföreläsningarna bjöd konferensen på cirka 35 parallella sessioner och en intressant posterutställning. Svensk sjuksköterskeförening delade ut två posterpris på 5 000 kronor vardera. De gick till Elenor Kaminsky, Linköpings universitet, för postern ”Telephone Nursing” och Anja Geisler, Rikshospitalet Danmark, för postern ”Pain assessment and registration in nursing practice”.

Det fanns goda möjligheter till möten och nätverksbyggande mellan nordiska forskare och doktorander samt med de internationella forskare som medverkade under konferensen. På plats i Odense var också Vård i Nordens nya chefredaktör Kim Lützen, som lanserade tidskriften i ny regi.

De 150 deltagarna var överlag mycket nöjda med konferensen. Odense bjöd också på vackert väder, fin miljö och god service och hela arrangemanget gav mersmak.

 

Relaterad information

Mer information på konferensens hemsida (öppnas i nytt fönster)

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.
 • Sara Nyström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2018

  23 december 2018
  I år tilldelas 23-åriga Sara Nyström från Linköpings universitet Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation.
 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

  31 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska till det förslag som har lämnats till regeringen där man vill dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  26 september 2018
  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.
 • Skrivelse till regeringen om ensamkommande

  23 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförening och några andra organisationer uppmanar regeringen att ta sitt humanitära ansvar.
 • Workshop om AssCE-formulär för avancerad nivå

  16 april 2018
  Den 12-13 april 2018 anordnades den 6:e workshopen om AssCE-formulärens användning vid bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning i specialistsjuksköterske-utbildningar och i barnmorskeutbildningen. Lärare från 12 lärosäten deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.