Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Bild från lanseringen av sjuksköterskans kompetensbeskrivning

Internationella sjuksköterskedagen 2017

Den 12 maj firas den Internationella sjuksköterskedagen runt om i världen. Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammade dagen genom att hålla öppet hus där vi lanserade den nya nationella kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Dagen till ära gratulerade vi även föreningens ordförande Ami Hommel på hennes 60-årsdag.

Det öppna huset inleddes med att Helle Wijk, styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening, hälsade alla välkomna och berättade om Florence Nightingale, en av grundarna till det moderna sjuksköterskeyrket och en person som betytt mycket för professionen. En betydelse så stor att den Internationella sjuksköterskedagen firas på hennes födelsedag.


Inga-Lill Rahm Hallberg, professor emerita, föreläste om sjuksköterskeprofessionens utveckling.

 


Birgitta Milton, vårdchef på Södersjukhuset, höll ett föredrag om varför sjuksköterskor lämnar yrket och vad man kan göra för att få dem att stanna. De anledningar som identifierades som orsaker till sjuksköterskornas flykt skulle Magnetmodellen och ett ledarskap för omvårdnad kunna förebygga.

Därefter presenterades den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen är ett uppdrag Svensk sjuksköterskeförening tagit på sig eftersom Socialstyrelsen inte längre har ett myndighetsansvar för att tillhandahålla en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna.

Dagen avslutades med mingel och buffé, vi tackar alla deltagare och föreläsare för en trevlig eftermiddag. 

Senast publicerad: 2017-05-12

Kompetens-beskrivning för legitimerad sjuksköterska

Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt i de sex kärnkompetenserna.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
Bild på omslaget till publikationen Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska

Jämlik vård och hälsa

I strategin för jämlik vård och hälsa kan du läsa om hur du som sjuksköterska kan arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande med jämlik vård.

Jämlik vård och hälsa
Bild på omslag till publikationen jämlik vård och hälsa