Fotografi med Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.
Från vänster: Lena Sharp, Jane Barnsteiner, Joanne Disch och Ania Willman.

Filmer om god och säker vård

Svensk sjuksköterskeförening spelat in tre filmer om god och säker vård. Filmerna lyfter olika pusselbitar som kan hjälpa till att främja utvecklingen av god och säker omvårdnad bland annat kärnkompetenser, magnetsjukhus och organiseringen av hälso- och sjukvård.

Professorerna och omvårdnadsforskarna Joanne Disch och Jane Barnsteiner från QSEN (Quality and Safety Education for Nurses) berättar om hur de ser på förutsättningar och hinder för god och säker omvårdnad. De svarar också på frågan om vilken den viktigaste förändringen vi måste göra nu för att utveckla god och säker omvårdnad. Filmen är på engelska.

Ania Willman, Svensk sjuksköterskeförenings ordförande, talar om de sex kärnkompetensernas betydelse för att göra vården personcentrerad, trygg och säker för patienter och anhöriga. En utveckling som ställer krav på sjuksköterskors utbildning och på organiseringen av hälso- och sjukvården.

Lena Sharp, områdeschef Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, tar upp Magnet hospital-konceptet och betydelsen och tillämpningen av kärnkompetenserna ur ett ledningsperspektiv.

 

Relaterad information

ICN:s kit för Internationella sjuksköterskedagen 2014 (öppnas i nytt fönster)

 

Svenska variant av postern för Internationella sjuksköterskedagen 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.
 • Sara Nyström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2018

  23 december 2018
  I år tilldelas 23-åriga Sara Nyström från Linköpings universitet Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation.
 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)
 • Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet starkt kritiska till regeringsutredning om specialistsjuksköterskors utbildning

  31 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförening är starkt kritiska till det förslag som har lämnats till regeringen där man vill dra ner antalet fasta specialistinriktningar från elva till tre.
 • Debatten om Lilla Erstagården

  26 september 2018
  Lilla Erstagården har av TV 4s Kalla Fakta beskyllts för att vara en dödsklinik för barn därför att de avstår från att ge döende barn näring eller vätska.
 • Skrivelse till regeringen om ensamkommande

  23 augusti 2018
  Svensk sjuksköterskeförening och några andra organisationer uppmanar regeringen att ta sitt humanitära ansvar.
 • Workshop om AssCE-formulär för avancerad nivå

  16 april 2018
  Den 12-13 april 2018 anordnades den 6:e workshopen om AssCE-formulärens användning vid bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning i specialistsjuksköterske-utbildningar och i barnmorskeutbildningen. Lärare från 12 lärosäten deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.