Omvårdnadskampanjen

10 krav och förslag för att göra svensk sjukvård friskare. Och lika många anledningar till att vara medlem i Svensk sjuksköterskeförening.

 
Svensk sjuksköterskeförening arbetar för sjuksköterskans professionella utveckling och en god omvårdnad. I över hundra år har vi tagit ansvar för och engagerat oss i omvårdnad - i forskning, etik, utbildning och kvalitet - för patientens, vårdens och hela samhällets bästa. Som medlem är du med och påverkar din egen professions framtid!

Läs hela publikationen här.