Kommunikationsinsats för god omvårdnad

Våren 2018 sjösatte Svensk sjuksköterskeförening ”Svensk sjukvård behöver omvårdnad” – en kommunikationsinsats som sträcker sig fram till föreningsstämman 2019. Syftet är att få fler politiker och beslutsfattare att förstå poängen med god omvårdnad och därmed också sjuksköterskans roll och kompetensområde.

På föreningsstämman våren 2017 togs beslut om att Svensk sjuksköterskeförening måste lyfta vikten av god omvårdnad – för patienternas, sjuksköterskeprofessionens och hela vårdens skull. Under hösten arbetades en kommunikationsstrategi och ett kommunikationskoncept fram, som klubbades av styrelsen i mitten av december. I början av året har produktionen av kommunikationsenheter startats – däribland webbplats, tidning, annonser och informationsturné – som ska ligga klara för lansering i mars/april.

Den stora utmaningen
Att så många politiker, beslutsfattare och anslagsgivare inte vet vad god omvårdnad innebär, än mindre vad en sjuksköterska gör, är förstås ett stort problem. Det är också är en starkt bidragande orsak till högre vårdkostnader, sämre vårdkvalitet och hotad patientsäkerhet.

Ett annat problem är att få människor som tror att de vet, att inse och erkänna sina kunskapsbrister. Något som inte blir lättare i valtider. Därför ska vi arbeta med kommunikationsinsatsen på flera fronter, med många olika insatser och över lång tid.

Webbplats
I mars lanserar vi omvårdnad.se där vi kommer att samla informationsmaterial och bygga ut med budskap under hela kampanjperioden. Inledningsvis och redan nu har vi fyllt den med information som vänder sig till dig och alla andra medlemmar. Du kan bland annat se och höra Ami Hommel berätta om kommunikationsinsatsen och ta del av våra omvårdnadskrav.

Webbplatsen ger kunskap om omvårdnad och riktar sig i första hand till både beslutsfattare, anställda inom vården och patienter. När sajten är lanserad externt i mitten av mars kommer vi att också att fylla den med budskap och material som du kan sprida vidare lokalt och dela med dig av i dina egna sociala kanaler.

Tidning
För att få förutsättningar att pedagogiskt förklara och berätta vad omvårdnad innebär, och vad vårt yrke går ut på, tar vi fram en tidning som distribueras till landets alla makthavare inom vårdfrågor. Den kommer också att skickas till journalister och redaktioner som bevakar vården, en av kommande vals viktigaste frågor.

Tidningen kommer dessutom att delas ut under vår informationsturné då vi besöker ett tiotal platser runt om i landet. För att väcka uppmärksamhet och ta plats låter vi göra tidningen i storformat.

Informationsturné
Under året åker vi på informationsturné med en husvagn förpackad i kampanjens profil. På turnén passerar vi Malmö, Lund, Göteborg, Skövde, Linköping, Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm och Örebro. Husvagnen finns också på plats under politikerveckan i Järva och i Almedalen.

I och runt husvagnen finns alltid minst en representant från kansliet och/eller styrelsen liksom lokala representanter i form av sjuksköterskor från föreningen. Vi delar ut tidningen och tar personliga möten med lokala/regionala beslutsfattare, liksom med intresserade journalister och nyfiken allmänhet. Husvagnen kommer också att användas i anslutning till höstens val.

Reklam och PR
En viktig del i kommunikationsinsatsen är att få ut frågan i media. Därför kommer vi att uppvakta journalister och redaktioner runt om i landet, inte minst i samband med informationsturnén.

Vi kommer också att annonsera ut våra budskap på köpt reklamplats. Dels i vårdrelaterad press som Vårdfokus, Läkartidningen och Dagens Medicin, dels genom annonsering på Facebook där vi har möjlighet att nå specifika grupper både geografiskt och intressemässigt.

Tack vare en gedigen satsning kring ett tydligt tema i en uppmärksammad fråga, hoppas vi förstås på att våra budskap även får spridning långt utanför de reklam- och PR-aktiviteter vi planerat själva.

Verktygslåda med aktiviteter
På omvårdnad.se kommer det att finnas informationsverktyg i form av bland annat filmer, bilder, affischer och trycksaker som du själv kan sprida i dina egna sociala kanaler, sätta upp i personalrummet eller dela ut för hand.

Eftersom omvårdnadsfrågan berör alla och inte minst dig som sjuksköterska, hoppas vi att du tar tillfället i akt och stödjer kommunikationsinsatsen bäst du kan. Tid och råd om hur du kan gå tillväga kommer du också att hitta på omvårdnad.se