Valberedning

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till Svensk sjuksköterskeförenings valberedning.

Du är välkommen att kontakta valberedningen med dina frågor och synpunkter

                                            Sammankallande

Karin Olsson                         070-604 81 87                         karin.olsson@vll.se
Lena Lundh                          070-165 51 82                           lena.k.lund@sll.se
Catrine Jacobsson                070-316 34 41            catrine.jacobsson@umu.se
Pernilla Stenborg Nielsen     070-714 77 65               pernilla.s.nielsen@live.se
Helle Wijk                              073-370 34 62                            helle.wijk@gu.se

 

Nomineringsblankett