Bild på Svensk sjuksköterskeföreninsg styrelse
Svensk sjuksköterskeförenings styrelse i Sjuksköterskornas hus

Styrelse

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse består av nio förtroendevalda ledamöter och leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna.

På den här sidan hittar du förtroendevalda till föreningens styrelse, vilken roll de har i styrelsen och vilket område de är verksamma inom.

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse

 • Fotografi av Ami Hommel

  Ami Hommel

  Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. Sjuksköterska, docent, Universitetslektor, Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö Högskola och Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus.
 • Fotografi av Oili Dahl

  Oili Dahl

  Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, med. dr, Utbildningschef, omvårdnad, PMI Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Fotografi av Per Enarsson

  Per Enarsson

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg sjuksköterska, Med.dr. Universitetslektor, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitet.
 • Fotografi av Ewa Andersson

  Ewa Andersson

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, dr med vet, universitetslektor, Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola.
 • Fotografi av Ingrid Wåhlin

  Ingrid Wåhlin

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, med dr, forskningshandledare vid landstinget i Kalmar län samt forsknings-och utvecklingsarbete på intensivvårdsavdelningen vid länssjukhuset i Kalmar.
 • Marit Silén

  Marit Silén

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, fil dr, universitetslektor, Högskolan i Gävle.
 • Fotografi på styrelseledamot Lilas Ali

  Lilas Ali

  Styelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  leg. sjuksköterska, fil.dr., Universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering.
 • Fotografi på styrelseledamot Karin Bölenius

  Karin Bölenius

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, med.dr., Postdoktor Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
 • Fotografi på Anna Forsberg

  Anna Forsberg

  Styelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, med.dr., Professor vid Institutionen för Hälsovetenskap, Lunds universitet.