Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession
Bild på Svensk sjuksköterskeföreninsg styrelse
Svensk sjuksköterskeförenings styrelse efter föreningsstämman 2015

Styrelse

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse består av nio förtroendevalda ledamöter och leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna.

På den här sidan hittar du förtroendevalda till föreningens styrelse, vilken roll de har i styrelsen och vilket område de är verksamma inom.

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse

 • Fotografi av Ami Hommel

  Ami Hommel

  Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. Sjuksköterska, docent, Universitetslektor, Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö Högskola och Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus.
 • Fotografi av Catrine Jacobsson

  Catrine Jacobsson

  Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg sjuksköterska, Med dr, universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet. Omvårdnadsstrateg i Västerbottens läns landsting.
 • Fotografi av Anna Ehrenberg

  Anna Ehrenberg

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg sjuksköterska, professor i omvårdnad vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna.
 • Fotografi av Per Enarsson

  Per Enarsson

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg sjuksköterska, Med.dr. Universitetslektor, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitet.
 • Fotografi av Helle Wijk

  Helle Wijk

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg sjuksköterska, docent i omvårdnad, klinisk lektor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Fotografi av Oili Dahl

  Oili Dahl

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, med. dr, akademisk vårdchef och bitr. verksamhetschef på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Fotografi av Ewa Andersson

  Ewa Andersson

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, dr med vet, universitetslektor, Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola.
 • Fotografi av Ingrid Wåhlin

  Ingrid Wåhlin

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, med dr, forskningshandledare vid landstinget i Kalmar län samt forsknings-och utvecklingsarbete på intensivvårdsavdelningen vid länssjukhuset i Kalmar.
 • Marit Silén

  Marit Silén

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, fil dr, universitetslektor, Högskolan i Gävle.

Senast publicerad: 2016-03-14

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska