Svensk sjuksköterskeförenings styrelse i Sjuksköterskornas hus

Styrelse

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse består av nio förtroendevalda ledamöter och leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna.

På den här sidan hittar du förtroendevalda till föreningens styrelse, vilken roll de har i styrelsen och vilket område de är verksamma inom.

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse

 • Fotografi av Ami Hommel

  Ami Hommel

  Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. Sjuksköterska, docent, Universitetslektor, Institutionen för Vårdvetenskap, Malmö Högskola och Ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus.
 • Fotografi av Oili Dahl

  Oili Dahl

  Vice ordförande, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, med. dr, Utbildningschef, omvårdnad, PMI Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.
 • Fotografi av Per Enarsson

  Per Enarsson

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg sjuksköterska, Med.dr. Universitetslektor, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitet.
 • Marit Silén

  Marit Silén

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, fil dr, universitetslektor, Högskolan i Gävle.
 • Fotografi på styrelseledamot Lilas Ali

  Lilas Ali

  Styelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  leg. sjuksköterska, fil.dr., Universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering.
 • Fotografi på styrelseledamot Karin Bölenius

  Karin Bölenius

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  Leg. sjuksköterska, med.dr., Postdoktor Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
 • Josefin Bäckström

  Josefin Bäckström

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  leg. sjuksköterska, distriktssköterska, med.dr., adjunkt, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska institutet
 • Åsa Engström

  Åsa Engström

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  leg. sjuksköterska, Professor, Ämnesföreträdare, Utbildningsledare för Specialistsjuksköterska vid Luleå tekniska universitet
 • Christina Sandlund

  Christina Sandlund

  Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
  leg. sjuksköterska, med.dr., distriktssköterska vid diabetesmottagning och sömnmottagning samt fortbildnings och professionell utvecklingsledare (FPU) vid Akademiskt primärvårdscentrum Stockholm