Stadgar

Nedan hittar du ett utdrag ur Svensk sjuksköterskeförenings stadgar som beskriver föreningens syfte och ändamål. Stadgan antas av föreningsstämman som är föreningens högsta beslutande organ och som infaller vart annat år.

§ 1 ÄNDAMÅL

Mom 1 Syfte

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning och utveckling, utbildning samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg. Svensk sjuksköterskeförening arbetar för:

  • sjuksköterskors professionella utveckling
  • utvecklingen av omvårdnadsvetenskapen
  • utvecklingen av omvårdnaden och dess professionella ledning
  • utveckling av sjuksköterskors utbildning
  • sjuksköterskors kompetensutveckling
  • att sjuksköterskor ska tillämpa ICN:s etiska kod

 

Mom 2 Grundsyn

Verksamheten utgår från en humanistisk grundsyn som visar respekt för liv, människans lika värde och rättigheter och som inte gör åtskillnad mellan människor.

Föreningen är partipolitiskt obunden.

 

Relaterad information

Svensk sjuksköterskeförenings stadgar (pdf, 623 kB, öppnas i nytt fönster)