Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Samarbetspartners

Här hittar du länkar och kontaktuppgifter till våra samarbetspartners.

The International Council of Nurses (ICN)
http://www.icn.ch/

Vårdförbundet
www.vardforbundet.se

Sveriges Arbetsterapeuter
www.fsa.se

Fysioterapeuterna
http://www.fysioterapeuterna.se/

Svenska Läkaresällskapet
www.sls.se

Ideell Arena
www.ideellarena.se

Gothia
www.gothiaforlag.se

Natur & Kultur
http://www.nok.se/

Studentlitteratur
www.studentlitteratur.se

Gleerups
www.gleerups.se/

Liber
www.liber.se/

Sjuksköterskornas Pensionärsklubb (SPK) i Stockholms län
Hemsida: www.spksthlm.se
Kontaktperson: May-Lis Rombo
Mobil: 070-21 41 766

Nationella plattformen för förbättringskunskap
Kontaktperson: Torie Palm Ernsäter torie.ernsater@swenurse.se

Senast publicerad: 2016-03-14

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2017