Samarbetspartners

Här hittar du länkar och kontaktuppgifter till våra samarbetspartners.

European federation of Nurses Association
http://www.efn.be/

Sjuksköterskors samarbete I Norden
http://ssn-norden.dk/

The International Council of Nurses (ICN)
http://www.icn.ch/

Vårdförbundet
www.vardforbundet.se

Sveriges Arbetsterapeuter
www.fsa.se

Fysioterapeuterna
http://www.fysioterapeuterna.se/

Svenska Läkaresällskapet
www.sls.se

Ideell Arena
www.ideellarena.se

Studentlitteratur
www.studentlitteratur.se

Liber
www.liber.se/

Sjuksköterskornas Pensionärsklubb (SPK) i Stockholms län
Hemsida: www.spksthlm.se
Kontaktperson: May-Lis Rombo
Mobil: 070-21 41 766

Nationella plattformen för förbättringskunskap
Kontaktperson: Torie Palm Ernsäter torie.ernsater@swenurse.se