Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession

Nomineringar till föreningsstämman 2017

Här nedan kan du läsa om vilka som hittills nominerats till styrelseuppdrag i Svensk sjuksköterskeförening inför föreningsstämman 2017. Föreningsstämman äger rum den 12 juni i Stockholm på Hotel Birger Jarl Konferens.

Valberedningens förslag:

Valberedningen har gjort en sammanvägd bedömning utifrån styrelsens sammansättning samt prioriterade områden för kommande verksamhetsperiod och föreslår följande personer.

Vice ordförande:

Nyval 4 år Oili Dahl, född 1966, leg. sjuksköterska, specialistsjuksköterska intensivvård, med.dr., Utbildningschef omvårdnad, Funktion PMI - Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset.

Styrelseledamöter

Omval 4 år Marit Silén, född 1979, leg. sjuksköterska, fil.dr., universitetslektor, Högskolan i Gävle.

Fyllnadsval 2 år Per Enarsson, född 1962, leg. sjuksköterska, med.dr. Universitetslektor, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitet.

Nyval 4 år Lilas Ali, född 1981, leg. sjuksköterska, fil.dr., Universitetslektor, Inst. för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. GPCC - Personcentrerad vårdforskning och implementering.

Nyval 4 år Karin Bölenius ,född 1973, leg. sjuksköterska, med.dr., Postdoktor Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Nyval 4 år Anna Forsberg, född 1969, leg. sjuksköterska, med.dr., Professor vid Institutionen för Hälsovetenskap, Lunds universitet.

Ordinarie revisorer:

Omval 2 år Elisabet Welin Henriksson leg. sjuksköterska, med.dr., docent i omvårdnad, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings Universitet.

Nyval 2 år Janeth Leksell leg sjuksköterska, fil.dr., docent vid Högskolan Dalarna, utbildning, samhälle och hälsa, Uppsala Universitet, Medicinska Vetenskaperna.

Revisorssuppleanter:

Omval 2 år Berit Sunde leg. sjuksköterska, doktorand, universitetssjuksköterska och forskningssjuksköterska, GastroCentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Nyval 2 år Elisabeth Bos Sparén leg sjuksköterska, fil.dr., lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm.

Övriga nomineringar:

Styrelseledamot 4 år

Anna Ehrenberg, född 1956, leg. sjuksköterska, med.dr., professor i omvårdnad vid Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna.

Nouha Sahle Stattin, född 1960, leg. sjuksköterska, fil.dr., Vårdutvecklingsledare inom Diabetes, Akademiskt Primärvårdscentrum (APC).

Elisabeth Bos Sparén, född 1958, leg. sjuksköterska, fil.dr., lektor, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm.

Eva Jangland, född 1964, leg. sjuksköterska, fil.dr., klinisk lektor i specialistsjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet och Uppsala universitetssjukhus..

Ann-Christin von Vogelsang, född 1964, leg. sjuksköterska, med.dr., omvårdnadsansvarig, Tema Neuro, Karolinska Institutet.

Senast publicerad: 2017-05-18