Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession
Bild på Sjuksköterskornas hus

Nomineringar inför föreningsstämman

Nu är det dags att skicka in nomineringar till val av Svensk sjuksköterskeförenings styrelse och revisorer inför föreningsstämman 2017. Sista nomineringsdag är 28 april.

Senast publicerad: 2017-02-08