Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910
Foto från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma
Föreningsstämman 2017

Föreningsstämman

På föreningsstämman den 12 juni togs inriktningsbeslut för Svensk sjuksköterskeförenings verksamhet de kommande två åren. Oili Dahl valdes till ny vice ordförande och styrelsen fick tre nya ledamöter.

Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, inledde stämman med att berätta om vikten av att omvårdnadskompetens finns på alla nivåer i vård och omsorg. Både internationell och nationell forskning visar att högre antal sjuksköterskor med akademisk utbildning per patient ökar överlevnaden och minskar dödlighet och skador för patienterna.

– Vi som sjuksköterskor måste ha split vision och vår historia i ryggen när vi tittar framåt, menade Ami Hommel. Därför behöver Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med sektioner och nätverk, fortsätta arbetet med att utveckla omvårdnaden och tydliggöra sjuksköterskors betydelse för en god och säker vård. Ett arbete som pågått sedan föreningen grundades 1910.

Uttalande om vårdnära tjänster

Svensk sjuksköterskeförening med representanter från sektioner och nätverk samlad anser att hög kvalitet i vården kräver hög omvårdnadskompetens nära patienten.

Prioriterade områden

På stämman fattades inriktningsbeslut för våra prioriterade områden för att utveckla omvårdnaden och sjuksköterskans profession under de kommande två åren.

Nya styrelseledamöter

Föreningsstämman tackade av tre styrelseledamöter: Catrine Jacobsson, tidigare vice ordförande I Svensk sjuksköterskeförening och ordförande för Sjuksköterskornas etiska råd, Helle Wijk och Anna Ehrenberg. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen Lilas Ali, Anna Forsberg och Karin Bölenius.

Svensk sjuksköterskeförenings verksamhetsberättelse för 2015-2016 (öppnas i nytt fönster)

Senast publicerad: 2017-09-29

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Styrelse

Svensk sjuksköterskeförenings styrelse består av nio förtroendevalda ledamöter och leder föreningens arbete mellan föreningsstämmorna.

Styrelse
Bild på Svensk sjuksköterskeföreninsg styrelse