Foto från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma
Föreningsstämman 2017

Föreningsstämma

Nominera till valbara poster vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019!


Valen äger rum vid föreningsstämman 11 juni 2019 där sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant. Det är viktigt att sektioner och nätverk nominerar de personer som ni vill se som förtroendevalda i vår styrelse och som revisorer för vår verksamhet. Du kan även som enskild medlem i Svensk sjuksköterskeförening nominera personer till valbara platser. Samtliga medlemmar och studerandemedlemmar i föreningen utom associerade medlemmar, är valbara till uppdrag i Svensk sjuksköterskeförening.

Valbara uppdrag i samband med föreningsstämman 2019:

  • Ordförande 4 år (Ami Hommel)

  • 3 styrelseledamöter 4 år (Ewa Andersson, Anna Forsberg och Ingrid Wåhlin)

  • 2 revisorer 2 år (Elisabeth Welin Henriksson och Janeth Leksell)

  • 2 revisorssuppleanter 2 år (Berit Sunde och Elisabeth Bos Sparrén)

OBS! Det är viktigt att ni även lämnar in nomineringar på de ledamöter som redan sitter i styrelsen men vars mandatperiod löper ut och som stället upp för omval!

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera. Nomineringar ska vara valberedningen till handa så snart som möjligt men absolut senaste 30 april 2019. Valberedningen offentliggör sitt förslag på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida senaste 28 maj 2019.

För mer information och nomineringsblankett klicka här

 

Relaterad information

Svensk sjuksköterskeförenings stadgar