Foto från Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma
Föreningsstämman 2017

Föreningsstämma

Nominera till valbara poster vid Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma 2019!

Valen äger rum vid föreningsstämman 11 juni 2019 där sektioner och nätverk medverkar genom sin utsedda ledamot och suppleant. Det är viktigt att sektioner och nätverk nominerar de personer som ni vill se som förtroendevalda i vår styrelse och som revisorer för vår verksamhet. Du kan även som enskild medlem i Svensk sjuksköterskeförening nominera personer till valbara platser. Samtliga medlemmar och studerandemedlemmar i föreningen utom associerade medlemmar, är valbara till uppdrag i Svensk sjuksköterskeförening.

Valbara uppdrag i samband med föreningsstämman 2019:

  • Ordförande 4 år (aktuell för omval: Ami Hommel)
  • 3 styrelseledamöter 4 år
  • 2 revisorer 2 år (aktuella för omval: Elisabeth Welin Henriksson och Janeth Leksell)
  • 2 revisorssuppleanter 2 år (aktuell för omval: Berit Sunde)

OBS! Det är viktigt att ni även lämnar in nomineringar på de ledamöter som redan sitter i styrelsen men vars mandatperiod löper ut och som stället upp för omval!

Föreslagna kandidater ska vara tillfrågade och villiga att kandidera. Nomineringar ska vara valberedningen till handa så snart som möjligt men absolut senaste 30 april 2019. Valberedningen offentliggör sitt förslag på Svensk sjuksköterskeförenings hemsida senaste 28 maj 2019.

För mer information och nomineringsblankett klicka här

---------------------------------------------------------------------
Presentation av nominerade

Ami Hommel

Presentation: Jag har haft förtroendet att vara ordförande på 60 % i snart 4 år, innan dess var jag styrelsemedlem i 2 år och var medlem i kvalitetsrådet 2005-2009. När jag inte har uppdrag för föreningen arbetar jag på ortopedkliniken vid Skånes universitetssjukhus, är registerhållare för det nationella kvalitetsregistret Rikshöft och docent vid Malmö universitet. Mitt forskningsområde är patienter med höftfraktur. Jag är ambassadör för Internationational Collaboration of Orthopaedic Nursing och styrelsemedlem i Fragility Fracture Network.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Viktigaste är att lyfta professionsfrågorna och kunskapsområdet omvårdnad, vilket vi kan göra genom att driva Magnetfrågan, påvisa vikten av ledarskapets betydelse för: att arbeta personcentrerat, god omvårdnad, kvalitet och patientsäkerheten. Vi behöver även arbeta för att fler sjuksköterskor blir specialister på såväl magister som mastersnivå. 

Nominerad av:
Riksföreningen för skolsköterskor
Sårsjuksköterskor i Sverige
Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldre och demensvård

 

 

Lisbet Engh                   

Presentation: Under mitt yrkesliv har jag främst arbetat med barn och med övergripande elevhälsofrågor. Jag har varit skolsköterska, verksamhetschef och länssamordnare för medicinska elevhälsan i Värmland. Har god erfarenhet av att driva olika projekt. Nu arbetar jag som lektor inom omvårdnad vid Karlstads Universitet. Jag har disputerat i ämnet folkhälsovetenskap och min forskning handlar om skolsköterskans arbete för att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Viktigaste frågan för föreningen att driva under kommande verksamhetsperiod: Två viktiga frågor att driva är dels specialistutbildningar och att värna om alla inriktningar, dels sjuksköterskans kunskap för att upptäcka och agera vid våldsutsatthet med fokus på både barn och vuxna. Kunskap och bemötande är väsentligt för att den drabbade ska våga avslöja sin utsatthet.

Nominerad av:
Riksföreningen för skolsköterskorRelaterad information

Svensk sjuksköterskeförenings stadgar