Filmer om levnadsvanor

På den här sidan hittar du utbildnings- och inspirationsfilmer om hur du kan arbeta med levnadsvanor. Se gärna Svensk sjuksköterskeförenings fyra kortfilmer där fyra erfarna sjuksköterskor berättar om utmaningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.