Del av omslaget till broschyren Bidra till hälsa

Utbildning och inspiration

För dig som vill arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande har vi tillsammans med kunniga och erfarna sjuksköterskor hälsofrämjande tagit fram utbildnings- och inspirationsmaterial.

I broschyren "Bidra till hälsa" kan du läsa om konkreta exempel på hur sjuksköterskor arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i olika verksamheter.

Broschyrens syfte är att sprida erfarenheter och goda exempel från verksamheter avseende sjuksköterskors kliniska arbete med sjukdomsförebyggande metoder inom Nationella riktlinjernas fyra områden.

Vi har också producerat fyra kortfilmer om sjuksköterskors utmaningar i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.

 

 

 

Har du några frågor kontakta vår sakkunniga inom folkhälsaInger Torpenberg.