Slutrapporter för projekt om levnadsvanor

Svensk sjuksköterskeförening har medverkat i Socialstyrelsens projekt (6:e året) för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2018

Svensk sjuksköterskeförening har 2018 tilldelats en miljon tvåhundratusen kronor i statsbidrag för att medverka i Socialstyrelsens projekt för att stödja hälso- och sjukvården vid införandet av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2018

Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2017

År 2017 tilldelades svensk sjuksköterskeförening två miljoner kronor i statsbidrag. Projektmedlen har använts till fem delprojekt.

Slutrapport för projekt om levnadsvanor 2017