Nationella riktlinjer

På den här sidan hittar du Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Socialstyrelsens rekommendationer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor syftar till att utgöra ett stöd för de som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med ohälsosamma levnadsvanor.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (öppnas i nytt fönster)

Relaterad information

Mer om de Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen).

Läs mer om stöd, verktyg och inspiration till det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet (Socialstyrelsen).