Kontakt levnadsvanor

Vill du få kontakt med sjuksköterskor eller experter inom hälsofrämjande omvårdnad, sjukdomsförebyggande metoder eller levnadsvanor hittar du kontaktuppgifter nedan.

Inger Torpenberg
Svensk sjuksköterskeförenings sakkunniga inom folkhälsa
08-412 24 12
inger.torpenberg@swenurse.se