Hälsofrämjande omvårdnad vid cancer

Enligt cancerfonden får personer med cancer sällan stöd i att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Forskning visar dock att personer med cancer tolkar det som god kvalitet i vården att få hjälp med så viktiga frågor.

En viktig del av den nationella cancerstrategin handlar om att förebygga cancer men också hur vårdpersonal kan underlätta för personer som är under behandling eller i en rehabiliteringsfas.

Kunskapen om cancer har successivt förändrats genom åren, vilket har lett till en framgångsrik utveckling av flera olika behandlingsformer och ett delvis nytt sätt att se på cancer. Från att ha varit en definitiv dödsdom ses numera de flesta former av cancer som behandlingsbara sjukdomar.

Nationella cancerstrategien innehåller fem målområden där vi med våra kunskaper om levnadsvanornas betydelse mest konkret kan bidra inom målområde 2 och 3.

  1. Minska risken för insjuknande i cancer
  2. Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer.
  3. Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos.
  4. Minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos
  5. Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid.

 

Cancer är många olika sjukdomar

Cancer är benämningen på ett antal sjukdomar som kan uppstå på många olika ställen i kroppen. Även om det finns mycket som skiljer de olika cancerformerna åt har de en sak gemensamt: De uppstår på grund av att en eller några helt vanliga celler någonstans i kroppen förändras och utvecklas till cancerceller. Det som kännetecknar cancerceller är bland annat att de slutar kommunicera med omgivningen och fortsätter att föröka sig okontrollerat samtidigt som de inte dör när deras tid är ute, vilket kroppens celler annars brukar göra.

Alkohol och cancer

Tobak och cancer

Fysisk aktivitet och cancer

Nutrition och cancer

Relaterad information

En nationell cancerstrategi för framtiden
Cancer 1177