Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för personer med schizofreni

Ett ansvar för specialistsjuksköterskan med inriktning psykiatrisk vård

En skrift för dig som arbetar med personer som har psykisk ohälsa, i detta fall schizofreni, och behöver förändra sina levnadsvanor. Publikationen är framtagen av Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor i samarbete med Svensk sjuksköterskeföreningen.

Klicka här för att läsa skriften. (öppnas i nytt fönster)