Workshop för miljöpolicy

Vill du som är engagerade i frågan om miljö och hälsa bidra i Svensk sjuksköterskeförenings arbete med att utarbeta en miljöpolicy för klimat och hälsa? Tisdag den 29 maj genomför föreningen en workshop 10.00 – 16.00 i Stockholm med syfte att diskutera förslag till frågor som miljöpolicyn bör ta upp. Föreningen betalar resa, kaffe och lunch och ev förlorad arbetsförtjänst.

Maila intresseanmälan till asa.andersson@swenurse.se senast den 23 april. Om det blir fler anmälda än platser kommer vi att lotta ut platserna. De som i så fall inte kommer med får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter till policyn.

Tid 29 maj 10:00 - 29 maj 16:00
Plats Sjuksköterskornas hus, Baldersgatan 1, 114 27 Stockholm
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening
Kontakt