Program

Svensk sjuksköterskeförening inbjuder tillsammans med sjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet till årets VFU-konferens.

Temat är ”Reflekterande VFU – allas ansvar” kopplat till VFU på grund- och avancerad nivå. Vi är glada att kunna erbjuda goda kliniska exempel på reflektion i samband med studenternas VFU. Här finns möjlighet att inspirera kollega till kollega med goda exempel som bidrar till att träna studenternas reflekterande förmåga. Konferensen är en kreativ mötesplats för alla som är engagerade i VFU. Du kommer att få möjlighet till att ta del av ny kunskap, nätverka och själv bidra med dina egna erfarenheter till ett bättre lärande för studenter och blivande kollegor.

Välkommen till årets VFU-konferens!

Ladda ner fullständigt program för VFU 2019

Ladda ner sammanfattning av föredragen för VFU 2019

Keynotes

Elaine Eksvärd – Bättre samtal med kollegor,
studenter och handledare

Elaine Eksvärd har en fil. kand. i retorik vid Södertörns högskola och har skrivit flera böcker inom ämnet. Hon har jobbat som professionell föreläsare i 10 år och blev 2016 utsedd till årets kvinnliga talare av Talarforum. På konferensen kommer Elaine att tala om hur vi kan kommunicera och förstå varandra bättre på arbetsplatsen.

Lilja Cajvert – VFU-handledarens uppgift och funktion

Lilja Cajvert är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete. Hon är socionom, fil.lic, leg. psykoterapeut, handledare och författare.  Lilja har lång erfarenhet som universitetslärare och handledare för professionella inom olika verksamheter och VFU-handledare.  

Jacke Sjödin reflekterar

Jacke Sjödin kåserar i radio och tidningar, showar i olika konstellationer och har fem barn, en fru, en hund, tre katter samt en död framtand. Jacke är underhållaren som upphöjt rimmandet till en alldeles egen konstform och detta kommer han visa prov på under konferensens första dag.