VFU-logotyp med mera

Inbjudan - abstrakt

Svensk sjuksköterskeförening anordnar konferensen Verksamhetsförlagd utbildning den 15–16 oktober 2019 i Uppsala. Den här gången samarbetar Svensk sjuksköterskeförening med sjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet. Sista dag för inlämning av abstrakt är den 5 mars 2019.

Temat är Reflekterande VFU - allas ansvar kopplat till verksamhetsförlagd utbildning på grund- och avancerad nivå. Här finns en fantastisk möjlighet att inspirera kollega till kollega med goda exempel som bidrar till hög kvalitet av studenters djupinlärning.

Vi vill uppmuntra kliniska handledare från landsting, kommun, primärvård och övrig vårdverksamhet att beskriva egna eller gemensamma projekt, gärna i samarbete med studenter. Lärare från institutioner med grund- och/eller specialistnivå av utbildning inom vårdområdet har också möjlighet att skicka in förslag. Normal presentationstid är 20 minuter följt av en kort frågestund.

Sjuksköterskeprogrammen vid Uppsala universitet och Svensk sjuksköterskeförening är tacksamma för såväl spridning av inbjudan som konkreta förslag på innehåll.

Klicka här för att se hela inbjudan Inbjudan presentationsförslag VFU19.pdf