Bild: Högskolan i Halmstad, studenter

Projektgrupp & kontakt

Kontakt

För mer information kontakta konferensens projektledare:
Anna Skånberg, Svensk sjuksköterskeförening
anna.skanberg@swenurse.se, 08-412 24 13, 073-0685230

Projektgrupp

Anna Skånberg, Svensk sjuksköterskeförening
Birgitta Wedahl; Svensk sjuksköterskeförening
Ing-Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening
Karin Rasmusson, Högskolan i Halmstad
Elenita Forsberg, Högskolan i Halmstad