Bild: Högskolan i Halmstad, studenter

Projektgrupp & kontakt

Kontakt

För mer information kontakta konferensens projektledare:
Anna Skånberg, Svensk sjuksköterskeförening
anna.skanberg@swenurse.se, 08-412 24 13, 073-0685230

Projektgrupp

Anette Eliasen Sjögestam, Halmstad Kommun

Anna Allisson, Region Halland

Anna Skånberg, Svensk sjuksköterskeförening

Anna-Carin Karlsson, Högskolan i Halmstad

Birgitta Wedahl; Svensk sjuksköterskeförening

Carina Sjöberg, Region Halland

Elenita Forsberg, Högskolan i Halmstad

Elisabeth Brobeck, Region Halland

Ing-Marie Moegelin, Svensk sjuksköterskeförening

Karin Rasmusson, Högskolan i Halmstad

Linnea Johansson, Högskolan i Halmstad

Marjut Blomqvist, Högskolan i Halmstad

Sara Axelsson, Högskolan i Halmstad

Susann Arvidsson, Region Halland

Susanne Tengnäs, Region Halland