Program

Svensk sjuksköterskeförening inbjuder tillsammans med Högskolan i Halmstad in till årets VFU-konferens. Temat är ”Patientsäker VFU – på grund- och avancerad nivå”

Programmet läggs ut 12 maj.