Inbjudan - abstrakt

Svensk sjuksköterskeförening anordnar konferensen Verksamhetsförlagd utbildning den 30 september–1 oktober 2020 i Halmstad.

Följande information sändes senast 10 februari 2020 till:

Ing-marie.moegelin@swenurse.se (Skriv VFU20 i mailets ämnesrad och märk bilagan med kontaktpersonens namn.)

  1.  Förslag till presentation från följande högskola/ universitet/insitution eller verksamhet.

  2. Kontaktperson (namn, adress, telefon och e-post).

  3. Förslag till presentation från verksamhet och/eller institution (titel och kort beskrivning). Max 1 A4 sida.

  4. Följande form (till exempel film, forumspel, föredrag med powerpoint) för presentation (ej poster) föreslås.

  5. Namn på den som avser att medverka (namn, telefon och e-post) på scen. Notera att det endast ingår konferensavgift och resa/boende för max två medverkande.

  6. Ett svar skickas ut inom en vecka för att bekräfta att förslaget har tagits emot. Besked om presentation har angivits eller ej skickas ut i mars.


    Klicka här för att ladda ner instruktionerna för hur du lämnar in presentationsförslag.

 

Vi tackar för att ni vill ge oss idéer om programinnehåll.

Vi välkomnar alla oavsett vårdinriktning till VFU-konferensen i Tylösand, Halmstad den 30 september - 1 oktober 2020.