VFU- konferensen flyttas till april 2021

Med anledning av covid-19 och det rådande läget har Svensk sjuksköterskeförening valt att skjuta fram konferensen Verksamhetsförlagd utbildning 2020.