Anmälan

Konferenspriser

Medlem*   3.900 kronor
Icke medlem 7.900 kronor

*Medlem i Svensk Sjuksköterskeförening. Legitimerade sjuksköterskor samt sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. Även sjuksköterskor med utländsk legitimation, men som ännu inte fått svensk legitimation kan bli medlemmar. Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska.

Läs mer om medlemskap i din professionsförening https://www.swenurse.se/medlem/

Anmälan öppnar 12 maj (sista anmälningsdatum är 27 maj)

Angående Covid-19

I nuläget arbetar vi för att VFU-konferensen ska genomföras som planerat. Skulle vi behöva skjuta upp/ställa in på grund av coronaviruset tas detta beslut senast den 28/5. Ställs evenemanget in kommer samtliga deltagaravgifter att återbetalas/ej faktureras.