Anmälan

Konferenspriser

Medlem*   3.900 kronor
Icke medlem 7.900 kronor

*Medlem i Svensk Sjuksköterskeförening. Legitimerade sjuksköterskor samt sjuksköterskestuderande kan bli medlemmar. Även sjuksköterskor med utländsk legitimation, men som ännu inte fått svensk legitimation kan bli medlemmar. Du kan bli associerad medlem om du inte är sjuksköterskestuderande eller leg. sjuksköterska.

Anmälan startar 3 november 2020

Läs mer om medlemskap i din professionsförening https://www.swenurse.se/medlem/