Verksamhetsförlagd utbildning 2020

Konferensen Verksamhetsförlagd utbildning 2020 äger rum i Tylösand, Halmstad mellan 30 september och 1 oktober. Konferensen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

Temat är Patientsäker VFU på grund- och avancerad nivå. Här finns en fantastisk möjlighet att inspirera kollega till kollega med goda exempel som bidrar till hög kvalitet av studenters djupinlärning.

Vi vill uppmuntra kliniska handledare från landsting, kommun, primärvård och övrig vårdverksamhet att beskriva egna eller gemensamma projekt, gärna i samarbete med studenter. Lärare från institutioner med grund- och/eller specialistnivå av utbildning inom vårdområdet har också möjlighet att skicka in förslag. Normal presentationstid är 20 minuter följt av en kort frågestund.

Högskolan i Halmstad och Svensk sjuksköterskeförening är tacksamma för såväl spridning av inbjudan som kreativa förslag på innehåll.


Viktiga datum:

12 maj öppnar anmälan till konferensen. (sista datum är 27 maj)

Angående Covid-19

I nuläget arbetar vi för att VFU-konferensen ska genomföras som planerat. Skulle vi behöva skjuta upp/ställa in på grund av coronaviruset tas detta beslut senast den 28/5. Ställs evenemanget in kommer samtliga deltagaravgifter att återbetalas/ej faktureras.


Ytterligare information kommer fortlöpande.

Tid 30 sep 09:00 - 1 okt 16:00
Plats Tylösand, Halmstad
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening och Högskolan i Halmstad
Kontakt
Konferensansvarig
Tel: 08-412 24 13