Verksamhetsförlagd utbildning 2020

Med anledning av covid-19 och det rådande läget väljer Svensk sjuksköterskeförening att skjuta fram konferensen Verksamhetsförlagd utbildning 2020.

Nytt datum för konferensen är den 28 april – 29 april 2021 och konferensen genomförs i samverkan med Högskolan i Halmstad.

Konferensen kommer att hållas i Halmstad på Hotell Tylösand och temat är fortfarande Patientsäker VFU på grund- och avancerad nivå.

Anmälan startar den 3 november 2020.

Tid 28 apr 09:00 - 29 apr 16:00
Plats Tylösand, Halmstad
Arrangör Svensk sjuksköterskeförening och Högskolan i Halmstad
Kontakt
Konferensansvarig
Tel: 08-412 24 13