Undersköterskans roll i palliativ vård

Den här utbildningsdagen riktar sig i första hand till omvårdnadspersonal inom vård och omsorg som vill få fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder i allmän palliativ vård men också om bemötande, närståendestöd och kommunikation. Under dagen berörs också tankar och förhållande till existentiella frågor och döden.

KURSAVGIFT
Kursen kostar 1140 kronor (exlusive moms),
all mat inkluderad. Resor och boende är ej inkluderat.
Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Tid 14 feb 00:00 - 14 feb 00:00
Plats Piteå: Nolia City Konferens
Arrangör Palliationsakademin
Kontakt

KONTAKT


Johan Sundelöf, programchef, johan.sundelof@
betaniastiftelsen.nu, 070-269 03 06


Moa Roos Svensson, kommunikatör & administratör,
moa.roos.svensson@betaniastiftelsen.nu,
073-028 58 01