Symtomlindring i allmän palliativ vård

Den här dagen riktar sig i första hand till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

KURSAVGIFT
Kursen kostar 1140 kronor (exlusive moms), all
mat inkluderad. Resor och boende är ej inkluderat.
Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Tid 12 feb 00:00 - 12 feb 00:00
Plats Piteå: Nolia City Konferens
Arrangör Palliationsakademin
Kontakt

Johan Sundelöf, programchef, johan.sundelof@betaniastiftelsen.nu, 070-269 03 06

Moa Roos Svensson, kommunikatör & administratör, moa.roos.svensson@betaniastiftelsen.nu, 073-028 58 01