Symtomlindring i allmän palliativ vård

Den här dagen riktar sig i första hand till sjuksköterskor och läkare som vill få grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Det är en rekommendation men inte ett krav att kursdeltagaren har genomfört Betaniastiftelsens webbutbildning i allmän palliativ vård, Palliation ABC, eller annan utbildning med motsvarande innehåll.

KURSAVGIFT

Kursen kostar 1140 kronor (exlusive moms),
all mat inkluderad. Resor och boende är ej inkluderat.
Palliationspraktikan del 1-3 ingår.

Tid 29 jan 00:00 - 29 jan 00:00
Plats Göteborg: Arken Hotel & Art Garden Spa
Arrangör Palliationsakademin
Kontakt

KONTAKT
Johan Sundelöf, programchef, johan.sundelof@
betaniastiftelsen.nu, 070-269 03 06
Moa Roos Svensson, kommunikatör & administratör,
moa.roos.svensson@betaniastiftelsen.nu,
073-028 58 01