Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till personer som arbetar med Sjuksköterskedagarna.

Projektledare, Anna Skånberg
08-412 24 13, 0730-68 52 30
anna.skanberg@swenurse.se

Informatör och pressansvarig, Jon Landquist
08-412 24 26, 070-790 38 69
jon.landquist@swenurse.se

Utställaransvarig, kontakt för sektioner och nätverk, Anette Danielsson
08- 412 24 01
anette.danielsson@swenurse.se

Posteransvarig, Johanna Ulfvarson
08-412 24 34
johanna.ulfvarson@swenurse.se

Projektansvarig Levnadsvaneprojektet, Hälsotorget, Inger Torpenberg
08- 412 24 12
inger.torpenberg@swenurse.se

Studentansvarig, Ing-Marie Moegelin
08-412 24 20
ing-marie.moegelin@swenurse.se

Programansvarig, Inger Torpenberg
08- 412 24 12
inger.torpenberg@swenurse.se