Posterutställning

Information Posterutställning på Sjuksköterskedagarna 25-26 november 2020, Munchenbryggeriet Stockholm

Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklingsarbeten och resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: ” Sjuksköterskors ansvar för hälsofrämjande omvårdnad".

Sista inlämning den 1 september kl 14

Här hittar du ansökningsformuläret för "Abstrakt för utvecklingsposter"

 

 

Här hittar du ansökningsformuläret för "Abstrakt för vetenskaplig poster"

 

Om ditt förslag blir accepterat:

Utförande och montering

  • Maximalt mått för postern är 96 cm bredd och 139 cm höjd.

  • Du svarar själv för upp- och nedmontering av Din poster. Kardborrerondeller och nålar att fästa med finns.

  • Postern får endast disponera en sektion av skärmarna.

  • Uppmontering ska ske mellan kl. 8.45 – 9.30 den 25/11. Ytan Du fäster Din poster på är mjuk. Nedmontering sker efter programmets avslut 26/11 kl. 15.00.

  • Du hittar din posterplats genom posternumreringen som kommer att meddelas via mejl och stå med i programmet som delas ut vid registreringen.

Varje poster ska obligatoriskt innehålla följande uppgifter
Arbetets titel enligt inskickat abstrakt - som bör textas med bokstäver minst 2,5 cm höga. Samtliga författare och deras hemvist ska anges. Författarna kan gärna skrivas med lägre grad än arbetets titel.

Posterutställningen är öppen 25/11 10.00 till 26/11 15.00. Postern ska bemannas under kaffepauser och sista halvtimmen av luncherna samt under den postervandring som din poster tilldelas (meddelas via mejl).

Postervandring
Det arrangeras två postervandringar. Vilken tid som Din poster kommer att tillhöra meddelas via mejl i god tid före konferensen.

Vid postervandringen ska Du stående vid Din poster ge en kort muntlig beskrivning av projektet till en grupp deltagare som går runt under ledning av en moderator. Därefter får publiken ställa någon fråga. Tiden är mycket kort, max 3 minuter för presentation och 1 minut för frågor.

Posterpriser
En jury bedömer postrarna enligt fastlagda kriterier och två utmärkelser delas ut, en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. Priset är en veckas stughyra i Huså http://www.swenurse.se/medlem/Fritidsstugor/ . Eventuell vinstskatt betalas av mottagaren.

Att tänka på
En poster-session liknar en tävling där Du tävlar om människors uppmärksamhet! Du måste göra Din poster så intressant som möjligt. Det är viktigt att fånga publikens uppmärksamhet. Om man googlar på hur man gör en poster (vetenskaplig) finns en del allmänna råd som Du kan ta hjälp av. Ett tips är också att göra ”handouts” med mer detaljerad information och fästa i en plastficka (ta med egen) under postern.

Lycka till! Med vänlig hälsning Johanna

Kontaktuppgifter om något är oklart:

Johanna Ulfvarson, Leg.Ssk, Med.Dr, Docent

Sakkunnig forskning och eHälsa

Telefon 08 - 412 24 34

Svensk sjuksköterskeförening Baldersgatan 1 114 27 Stockholm