Posterutställning

Syftet med posterutställningen är att sprida goda exempel inom omvårdnad från utvecklings- och förbättringsarbeten eller resultat från forskningsprojekt till kollegor inom vård, omsorg och utbildning. Fokus ligger på att visa hur vård och omsorg kan förbättras för patienter och närstående, i linje med konferensens tema: Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad.

Mer information om abstraktinlämning kommer.